acasã oferta UnivTest com comand parteneri contact

   În anul 2011, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, în parteneriat cu Asociaţia Şcoala gălăţeană şi S.C. Varox, companie producătoare de software didactic, a lansat concursul judetean "TESTE PE TASTE". Concursul s-a desfăşurat în laboratorul IT al fiecărei unităţi şcolare şi a constat în rezolvarea într-un timp dat, de către fiecare elev, a unui test compus din mai multe intrebări cu multiple variante de răspuns, utilizând calculatorul şi aplicaţiile informatice puse la dispoziţie pentru concurs de compania producătoare de software didactic Varox. Testul de concurs a fost de tip grilă, cu una sau mai multe variante de răspuns corect. Fiind o considerat o acţiune reuşită, concursul a fost reluat la Galaţi în fiecare an care a urmat anului lansării.
   Ca noutate în România, începând cu pregătirea concursului şi până la finalizarea acestuia, toate etapele se desfăşoară cu ajutorul calculatorului. În testările de masă, în special examenele de absolvire, s-au mai folosit platforme informatice, pentru ţinerea evidenţelor, alcătuirea clasamentelor, stocarea datelor etc., dar niciodată pentru testarea propriu-zisă, candidaţii susţinând-o în manieră clasică. Acum, probele de concurs se dau exclusiv pe calculatoarele laboratoarelor IT ale unităţilor de învăţământ, dotate cu platforma UnivTest, software realizat de Varox. La finalizarea concursului, rezultatele se trimit online la sediul ISJ Galaţi, unde se centralizează tot cu ajutorul aplicaţiilor UnivTest.
www.isj.gl.edu.ro
-----------------------------------------------------

   Site-ul www.testepetaste.ro prezintă evoluţia concursului "TESTE PE TASTE", primul concurs informatizat din Romania, lansat la Galaţi, în luna mai, 2011. La început, concursul a avut ca obiectiv testarea cunoştinţelor elevilor din clasele primare, urmând ca, ulterior, concursul să cuprindă şi aria gimnazială. Pentru fiecare ediţie, atât pentru faza locală, cât şi pentru faza judeţeană, inspectorii de specialitate din ISJ Galaţi au pregătit teste de tip grilă cu una sau mai multe variante de răspuns corect. Echipa testepetaste.ro şi-a propus să obţină aprobarea şi sprijinul inspectoratelor şcolare judeţene, astfel încât acest concurs să fie lansat, în cel mai scurt timp, în toate judeţele ţării, în vederea dotării tuturor unităţilor şcolare cu software, a pregătirii elevilor şi cadrelor didactice pentru utilizarea aplicaţiilor în condiţii de concurs, toate acestea vizând realizarea condiţiilor optime pentru lansarea unui concurs naţional.
-----------------------------------------------------

   Varox s-a infiinţat în primavara anului 1992, fiind prima firmă producătoare de software educaţional înfiinţată în România. Încă de la data înfiinţării, activitatea firmei s-a orientat către domeniul didactic, realizând până în prezent sute de titluri de programe destinate acestei direcţii. Aplicaţiile realizate de Varox au fost avizate şi recomandate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru a fi folosite în procesul de învăţământ.
   Azi Varox deţine o bogată şi diversificată colecţie de aplicaţii educaţionale, adresându-se categoriilor de vârstă de la nivel preşcolar, până la cel universitar, produse pentru studiul individual sau colectiv, sau aplicaţii profesionale, de mare ţinută ştiinţifică, destinate organizării, pregătirii şi desfăşurării activităţilor de predare-învăţare. Produsele Varox se remarcă prin bogăţia conţinutului educaţional, majoritatea fiind destinate studiului intensiv. Poziţia pe care o ocupă Varox, ca primă firmă de profil înfiinţată în România şi lider incontestabil al softului educaţional românesc, este confirmată şi de rezultatele remarcabile obţinute în cercetare şi inovare, realizarea unor produse de mare valoare ştiinţifică, noutăţi absolute la nivel naţional, dar şi mondial.
www.varox.ro
-----------------------------------------------------

   Tânăra echipă www.prietenii-tai.ro se prezintă:
"   Ne-am înființat în anul 2011 și avem ca obiectiv general interconectarea învățământului formal cu cel nonformal. Echipa are în componența sa tineri dinamici, inovativi și dornici să construiască o relație de prietenie și respect cu tinerii implicați în proiectele inițiate de noi.
   Domeniile noastre de interes se intersectează cu o mare parte din acțiunile și activitățile pe care orice tânăr în formare, ar trebui să și le însușească:
   - Softuri educaționale special create pentru studiul individual, adresate direct elevilor.
   - Generatorul de teste UnivTest, este un soft care vine în ajutorul cadrelor didactice în strategia didactică.
   - Organizarea de evenimente educaționale indoor și outdoor, vizând în special elevii de vârstă școlară mică și mijlocie. Aici este vorba despre activități școlare complementare învățământului formal și activități extrașcolare: activități de o zi, personalizate în funcție de cerințele grupului, ateliere de lucru, excursii școlare;
   - Ateliere de creație;
   - Tabere școlare tematice;
   - Concursuri școlare.
   Prin toate acestea dorim să venim în întâmpinarea nevoilor educaționale ale tinerilor și asistarea cadrelor didactice în procesul instructiv – educativ."

   Le urăm succes deplin în tot ce și-au propus.

-----------------------------------------------------

©  UNIVTEST.RO. All rights reserved.