acasã oferta UnivTest com comand parteneri contact

UnivTest Generator Pro

UNIVTEST
GENERATOR
PRO

   UnivTest Generator Pro este un complex asistent în proiectarea testelor de evaluare, care permite utilizatorului accesul la o bibliotecă de culegeri electronice ataşată, din care poate selecta subiectele testelor. Testele realizate cu UnivTest Generator pot fi personalizate, salvate, exportate în format grafic, TXT sau HTML, listate, protejate la deschidere şi citire etc. Cu ajutorul acestei aplicaţii, cadrul didactic poate realiza un test de orice format, cu orice conţinut şi oricât de complex, în cel mai scurt timp, cu maximă precizie şi înalt profesionalism. Testele realizate cu UnivTest Generator pot fi listate la imprimantă şi utilizate în manieră clasică (multiplicate şi distribuite spre rezolvare), pot fi preluate de UnivTest Evaluator în vederea susţinerii testării în reţea sau individual, în manieră electronică, sau pot fi exportate în format Dinamic HTML, pentru a putea fi postate pe site-uri în vederea rezolvării on-line a acestora.

   Utilizatorului aplicaţiei UnivTest Generator Pro îşi poate edita proprii itemi sau poate modifica itemii selectaţi din culegeri cu ajutorul MicroEditorului încorporat (excelent editor de text şi grafică, cu o bogată simbolistică specifică pentru matematică, fizică, chimie etc.). În plus, cu ajutorul acestei aplicaţii, cadrul didactic poate realiza propriile colecţii de subiecte favorite, viitoare culegeri electronice interactive. UnivTest Generator Pro este indispensabil cadrului didactic creativ, care concepe teste noi sau culegeri electronice interactive.

   Nu întotdeauna utilizatorul foloseşte toate funcţiile aplicaţiei UnivTest Generator Pro. Experienţa ne-a arătat ca numeroşi utilizatori ignoră funcţiile care le permit crearea unor itemi noi şi a colecţiilor personale, preferând să folosească exclusiv bazele de date predefinite, puse la dispoziţie de producător (culegerile electronice interactive). Acestor utilizatori li se recomandă aplicaţia UnivTest Generator Express, variantă simplificată şi mult mai ieftină, care diferă de UnivTest Generator Pro numai prin absenţa următoarelor funcţii:
- Gestionarea colecţiilor personale şi selectarea itemilor din colecţii personale;
- Exportarea testelor grilă în format Dinamic HTML (interactiv);
- Editarea sau modificarea itemilor (editarea itemilor noi, modificarea itemilor, ataşarea filelor grafice şi media, activare / dezactivare itemi, transformare itemi grilă în itemi non-grilă etc.).

©  UNIVTEST.RO. All rights reserved.