acasã oferta UnivTest com comand parteneri contact

UnivTest Evaluator

UNIVTEST
EVALUATOR

   Componentă a grupajului UnivTest, aplicaţia UnivTest Evaluator este un excelent instrument de valorificare a testelor realizate cu UnivTest Generator. Destinată utilizarii individuale, prin modul în care reproduce condiţiile de examinare, testare (cronometrarea timpului de rezolvare, interzicerea întreruperilor, accesul limitat la soluţii, rezolvări etc.), aplicaţia UnivTest Evaluator transpune utilizatorul în mediul ideal pentru exersare, învăţare şi autoevaluare.

   Pentru a se putea adapta preferinţelor tuturor utilizatorilor, Univtest Evaluator poate funcţiona în două moduri diferite, astfel:
   - Pagini virtuale (test clasic) - mod în care utilizatorului i se prezintă testul pe pagini virtuale şi care simulează testările clasice din sala de clasă, adică rezolvarea pe coli de hârtie. Itemii de pe aceeaşi pagină se pot vizualiza simultan, iar la testare grilă elevul trebuie să bifeze răspunsurile alese într-o rigletă verticală alăturată;
   - Fereastră navigare itemi - mod în care utilizatorul poate vizualiza simultan numai un singur item, trecând de la un item la altul cu butoanele de navigare stânga-dreapta. La testare grilă, elevul poate alege răspunsurile corecte prin bifarea directă a textelor acestora.

   Un foarte mare avantaj al utilizării acestei aplicaţii este acela că testele grilă, imediat după finalizarea rezolvării, sunt corectate automat de către calculator, persoana examinată primind un raport complet asupra corectitudinii rezolvării şi asupra rezultatelor finale sau parţiale (aplicaţia corectează numai itemii de tip grilă; dacă testul rezolvat conţine atât itemi grilă, cât şi itemi non-grilă, corectarea va fi parţială). Datorită acestui avantaj, aplicaţia este extrem de folositoare persoanelor care se pregătesc individual şi exersează în particular rezolvarea testelor de evaluare, în vederea îmbunătăţirii situaţiei şcolare sau a susţinerii examenelor. Fiindcă, după încheierea rezolvării, utilizatorul primeşte acces nelimitat la soluţii, rezolvări şi baremuri notare, având astfel posibilitatea de a compara rezolvările efectuate cu cele prescrise, aplicaţia este şi un excelent instrument de învăţare.

©  UNIVTEST.RO. All rights reserved.