CULEGERI ELECTRONICE INTERACTIVE
UNIVTEST

Denumirea culegerii ca bază de date

Nivelul

Denumirea completă a culegerii şi scurtă descriere

Nr. itemi

Demo

primar
gimnaziu
liceu

00. Culegere demonstrativă
   Culegerea electronică interactivă demonstrativă este compusă din secvenţe extrase din culegeri electronice interactive realizate pentru diverse discipline şcolare. Rolul acestei culegeri este de a edifica utilizatorul în privinţa funcţiilor aplicaţiilor UnivTest.

201

Mat_AA18 Primar_01

primar

01. Matematică pentru clasa pregătitoare şi clasa I (grilă, itemi clonabili)
   Culegerea electronică interactivă cuprinde cele mai reprezentative subiecte de matematică pentru clasa pregătitoare şi clasa I. Lucrarea se adresează elevilor, dar şi părinţilor şi cadrelor didactice, cuprinzând toată materia la disciplina matematică prevăzută de programa şcolară. Aplicaţia poate fi folosită ca un supliment al lecţiei în clasă sau acasă, realizând exersarea individuală necesară însuşirii şi utilizării unor concepte specifice matematicii, dezvoltării capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme, permiţând fiecărui elev să lucreze în ritm propriu. Caracteristica de bază a culegerii, care o face deosebită faţă de toate celelalte lucrări similare, este că itemii săi sunt "clonabili" (îşi modifică forma şi valorile numerice, în mod întâmplător, la fiecare afişare). În plus, problemele sunt de tip grilă şi sunt însoţite de rezolvări complete şi explicaţii teoretice, toate acestea transformând lucrarea într-un inepuizabil, excelent şi indispensabil material pentru exersare, învăţare şi autoevaluare.

1033

Rom_AA17 ABCdar_VTocu

primar

02. ABCdar, carte pentru clasa I, de Virginia Ţocu
   Deşi poartă acelaşi nume cu clasicul şi foarte cunoscutul manual şcolar, primul manual cu care omul face cunoştinţă, această lucrare, fiindcă este o culegere electronică interactivă în format UnivTest, oferă multiple avantaje faţă de formatul tipărit. Culegerea "ABCdar" oferă atât elevului cât şi învăţătorului un bogat, variat şi atractiv material pentru:
   - exersarea citirii conştiente, corecte pe texte complementare celor din manual;
   - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor (descompunerea în cuvinte, silabe, sunete precum şi compunerea propoziţiilor din sunete, silabe, cuvinte) folosind un bogat material intuitiv;
   - evaluarea cunoştinţelor însuşite după fiecare lecţie prin testele de tip grilă cu itemi pe trei nivele de dificultate. (Autor: prof. pt. învăţământ primar Virginia ŢOCU)

738

Mat_AA07 Primar_24

primar

03. Matematică pentru clasele II-IV (grilă, itemi clonabili)
   Culegerea electronică interactivă cuprinde cele mai reprezentative subiecte de matematică pentru nivel primar, clasele II-IV. Lucrarea se adresează elevilor, dar şi părinţilor şi cadrelor didactice, cuprinzând toată materia la disciplina matematică prevăzută de programa şcolară. Aplicaţia poate fi folosită ca un supliment al lecţiei în clasă sau acasă, realizând exersarea individuală necesară însuşirii şi utilizării unor concepte specifice matematicii, dezvoltării capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme, permiţând fiecărui elev să lucreze în ritm propriu. Caracteristica de bază a culegerii, care o face deosebită faţă de toate celelalte lucrări similare, este că itemii săi sunt "clonabili" (îşi modifică forma şi valorile numerice, în mod întâmplător, la fiecare afişare). În plus, problemele sunt de tip grilă şi sunt însoţite de rezolvări complete şi explicaţii teoretice, toate acestea transformând lucrarea într-un inepuizabil, excelent şi indispensabil material pentru exersare, învăţare şi autoevaluare.

2067

Rom_AA04 Primar_VTocu

primar

04. Gramatică pentru clasele III-IV, de Virginia Ţocu 
   Culegerea este alcătuită de doamna Virginia ŢOCU, învăţătoare la o şcoală gălăţeană care, cu experienţa de dascăl acumulată într-o viaţă, ne pune la dispoziţie cele mai reprezentative subiecte de gramatică pentru nivel primar, împărţite pe 3 grade de dificultate. Problemele sunt însoţite de rezolvări complete şi explicaţii teoretice, astfel încât culegerea poate fi utilizată şi în procesul de învăţare. În plus, culegerea conţine itemi de tip grilă, ceea ce face ca, utilizată cu aplicaţiile de bază UnivTest, să poată deveni un excelent material pentru autoevaluare.

463

Mat_AA20 Timss_Primar

primar

05. Matematică pentru nivel primar, model TIMSS (grilă, itemi clonabili)
   Culegerea electronică interactivă conţine subiecte de matematică, model TIMSS, pentru nivelul primar. Caracteristica de bază a culegerii, care o face deosebită faţă de toate celelalte lucrări similare, este că itemii săi sunt "clonabili" (îşi modifică forma şi valorile numerice, în mod întâmplător, la fiecare afişare). În plus, problemele sunt de tip grilă şi sunt însoţite de rezolvări complete şi explicaţii teoretice, toate acestea transformând lucrarea într-un inepuizabil, excelent şi indispensabil material pentru exersare, învăţare şi autoevaluare. Ultimul capitol al culegerii reia conţinutul acesteia din capitolele precedente, dar repartizat pe baterii de teste recomandate. (Bibliografie: "TIMSS2003, Released Set Fourth Grade", realizată de TIMSS && PIRLS INTERNATIONAL STUDY CENTER, LYNCH SCHOOL OF EDUCATION, BOSTON COLLEGE)

154

Mat_AA02 Gimnaziu_ICG

gimnaziu

06. Matematică pentru gimnaziu (grilă, itemi clonabili)
   Culegerea electronică interactivă conţine cele mai reprezentative subiecte de matematică pentru nivel gimnazial, împărţite pe 3 grade de dificultate şi a fost realizată cu baza de date a programului "MatCap", avizat de Ministerul Educaţiei. Garanţia varorii culegerii este dată de:
   1. Selectarea materialului culegerii a fost realizată de experţi din cadrul Ministerului Educaţiei;
   2. Itemii sunt "clonabili" (îşi modifică forma şi valorile numerice, în mod întâmplător, la fiecare execuţie), ceea ce face din culegere un material inepuizabil pentru exersare;
   3. Problemele sunt însoţite de rezolvări complete, enunţarea axiomelor, teoremelor etc., făcând culegerea utilizabilă şi în procesul de învăţare;
   4. Culegerea conţine itemi de tip grilă, astfel încât, utilizată cu aplicaţiile de bază UnivTest, devine un material excelent pentru autoevaluare.

907

Mat_AA03 Mircea_Gheorghiu

gimnaziu

07. Matematică pentru gimnaziu, de Mircea Gheorghiu
   Culegerea electronică interactivă de exerciţii şi probleme este alcătuită de prof. Mircea GHEORGHIU care, cu experienţa acumulată într-o viaţă, ne oferă cele mai reprezentative subiecte de matematică pentru nivel gimnazial, împărţite pe 3 grade de dificultate.

954

Mat_AA24 GeomPlana

gimnaziu

08. Geometrie plană - teorie gimnaziu (cercul, patrulaterul, triunghiul)
   Prezenta culegere conţine explicaţii detaliate privind cele mai importante figuri ale geometriei plane: cercul, patrulaterul şi triunghiul. Materialul conţinut de această culegere prezintă toate particularităţile figurilor geometrice studiate la nivel gimnazial şi chiar peste acest nivel. În acelaşi timp, printr-o formulare simplă şi concisă a conţinutului, culegerea se adresează tuturor categoriilor de utilizatori. Explicaţiile, demonstraţiile teoremelor, axiomelor, propoziţiilor matematice, sunt realizate pas cu pas, din aproape în aproape, printr-o exprimare limpede şi accesibilă.
   În afara conţinutului teoretic propriu-zis de geometrie plană, culegerea aduce utilizatorilor şi preţioase sugestii privind deducerea formulelor de calcul pentru evitarea memorării inutile a acestora, privind folosirea corectă a simbolisticii geometrice etc.
   Conţinutul teoretic al culegerii este preluat din setul de aplicaţii "Geometrie plană" (Cercul, Patrulaterul şi Triunghiul), realizat de Varox.

369

Mat_AA09 TN_100

gimnaziu

09. Matematică EN (100 variante teste cu rezolvări complete)
   Culegerea electronică interactivă conţine 100 variante de teste publicate online de Ministerul Educaţiei. Variantelor publicate li s-au adăugat soluţii şi rezolvări complete, culegerea devenind astfel un excelent material pentru învăţare şi exersare. Ultimele capitole ale culegerii reiau conţinutul primelor 100 capitole, dar repartizat pe categorii de itemi, astfel încât să se facă posibilă clonarea prin înlocuirea aleatorie a itemilor cu itemi similari din aceleaşi capitole, funcţie UnivTest deosebit de utilă.

1500

Rom_AA10 TN_100

gimnaziu

10. Limba română EN (100 variante teste cu rezolvări complete)
   Culegerea electronică interactivă conţine 100 variante de teste publicate online de Ministerul Educaţiei. Variantelor publicate li s-au adăugat soluţii şi rezolvări complete, culegerea devenind astfel un excelent material pentru învăţare şi exersare. Ultimele capitole ale culegerii reiau conţinutul primelor 100 capitole, dar repartizat pe categorii de itemi, astfel încât să se facă posibilă clonarea prin înlocuirea aleatorie a itemilor cu itemi similari din aceleaşi capitole, funcţie UnivTest deosebit de utilă.

1700

Geo_AA11 TN_100

gimnaziu

11. Geografia României EN (100 variante teste cu rezolvări complete)
   Culegerea electronică interactivă conţine 100 variante de teste publicate online de Ministerul Educaţiei. Variantelor publicate li s-au adăugat soluţii şi rezolvări complete, culegerea devenind astfel un excelent material pentru învăţare şi exersare. Ultimele capitole ale culegerii reiau conţinutul primelor 100 capitole, dar repartizat pe categorii de itemi, astfel încât să se facă posibilă clonarea prin înlocuirea aleatorie a itemilor cu itemi similari din aceleaşi capitole, funcţie UnivTest deosebit de utilă.

1300

Ist_AA15 TN_100

gimnaziu

12. Istoria românilor EN (100 variante teste cu rezolvări complete)
   Culegerea electronică interactivă conţine 100 variante de teste publicate online de Ministerul Educaţiei. Variantelor publicate li s-au adăugat soluţii şi rezolvări complete, culegerea devenind astfel un excelent material pentru învăţare şi exersare. Ultimele capitole ale culegerii reiau conţinutul primelor 100 capitole, dar repartizat pe categorii de itemi, astfel încât să se facă posibilă clonarea prin înlocuirea aleatorie a itemilor cu itemi similari din aceleaşi capitole, funcţie UnivTest deosebit de utilă.

1100

Eng_AA13 NLoghinas

gimnaziu
liceu

13. Limba Engleză "English for all of us", de Nicolae Loghinaş
   Culegerea electronică interactivă, realizată de prof. Nicolae Loghinaş, este un material destinat pentru a clarifica numeroase situaţii cu care se confruntă elevii români atunci când învaţă limba engleză. El se adresează unui public larg aflat la nivel de începător, mediu sau avansat, dar şi profesorului, care are la dispoziţie exerciţii pe care le poate aranja cum doreşte în vederea realizării unui test complet şi complex, conform nevoilor sale şi ale elevilor săi.

889

Psh_AA16 TesteIQ Eysenck

gimnaziu
liceu

14. Teste pentru determinarea IQ, după Hans Jürgen Eysenck
   Culegerea electronică interactivă conţine teste pentru determinarea coeficientului de inteligenţă, dezvoltate de celebrul psiholog Hans Jürgen Eysenck. Prin profunzimea şi valoarea ei ştiinţifică, lucrarea reprezintă baza de plecare în explorarea acestui domeniu aparte al psihologiei. Prezenta versiune oferă, cu mare acurateţe ştiinţifică, 360 întrebări, structurate în 9 grupuri de teste (8 de bază şi unul pentru exersare). Prin interpretarea răspunsurilor la aceste teste, coeficientul de inteligenţă este determinat cu maximă exactitate.

393

Mat_AA01 Emil_Dumitrescu

liceu

15. Matematică pentru liceu, de Emil Dumitrescu
   Culegerea electronică interactivă este extrasă din volumul "MATEMATICĂ ÎN LICEU - culegere de probleme şi exerciţii reprezentative", realizat şi publicat de prof. Emil Dumitrescu (Galaţi, Colegiul Vasile Alecsandri).

702

Fiz_AA08 VM_Ciuchina

liceu

16. Fizică-Electricitate pentru liceu, de Vasile & Maria Ciuchină
   Culegerea electronică interactivă este versiunea revizuită şi transpusă în format electronic interactiv a publicaţiei tipărite "Probleme de electricitate", realizată în anul 1999 de prof. Vasile şi Maria Ciuchină.

369

Eco_AA12 Daniel_Voinea

liceu

17. Economie pentru bacalaureat şi admitere ASE, de Daniel Voinea
   Culegerea electronică interactivă a fost realizată după lucrarea cu acelaşi nume a prof. Daniel VOINEA şi este recomandată atât candidaţilor la admitere în facultăţile cu profil economic, cât şi elevilor care vor susţine examenul de bacalaureat la disciplina economie. Culegerea conţine soluţii integrale, rezolvări şi comentarii bogate, inclusiv subiectele propuse la examenele de bacalaureat şi admitere din anii precedenţi. Problemele cu date numerice sunt clonabile, ceea ce face ca prezenta culegere să devină o sursă inepuizabilă pentru realizarea testelor de evaluare.

1438