REZOLVAREA DIFERENŢIATĂ DUPĂ FORMAT EVALUATOR ŞI TIPURI DE ITEMI 

 

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

   Desigur, în timpul rezolvării, utilizatorul trebuie să beneficieze de condiţii optime pentru a se putea concentra asupra răspunsurilor, cu atât mai mult cu cât rezolvarea trebuie efectuată într-un anumit interval de timp. Realizatorii aplicaţiei au ţinut cont de această cerinţă şi au proiectat astfel programul încât accesul la funcţiile rezolvării este deosebit de uşor de obţinut, iar utilizatorul nu trebuie să cunoască despre operare decât câteva reguli.

 
   Pentru a se putea adapta preferinţelor tuturor utilizatorilor, UnivTest Evaluator poate funcţiona în două moduri diferite, astfel:
   A - Pagini virtuale (test clasic) - mod în care utilizatorului i se prezintă testul pe pagini virtuale (imaginea A) şi care simulează testările clasice din sala de clasă, adică rezolvarea pe coli de hârtie. Itemii de pe aceeaşi pagină se pot vizualiza simultan, iar la testare grilă elevul trebuie să bifeze răspunsurile alese într-o rigletă verticală alăturată (1 în imaginea A);

 Format evaluator - pagini virtuale (test clasic)

   B - Fereastră navigare itemi - mod în care utilizatorul poate vizualiza simultan numai un singur item (imaginea B), trecând de la un item la altul cu butoanele de navigare stânga-dreapta. La testare grilă, elevul poate alege răspunsurile corecte prin bifarea directă a textelor acestora (1 în imaginea B).

 Format evaluator - fereastra navigare itemi

   Trecerea de la un format la altul se poate efectua oricând, folosind MENU principal, sau eticheta vizibilă în partea din dreapta-sus a paginii de lucru (indicată de săgeată în cele două imagini).

 

   Rezolvarea propriu-zisă şi cronometrarea timpului (panoul 7 din coloana laterală) începe imediat după încărcarea unui test nerezolvat. Panoul 7 foloseşte la informarea permanentă a utilizatorului în ce priveşte timpul pe care îl mai are la dispoziţie pentru rezolvarea testului curent. Informarea se face atât numeric (număr de minute disponibile), cât şi direct vizual prin joja sugestivă de la baza panoului.

 

   Selectarea unui item se poate efectua prin simpla bifare a enunţului acestuia (la formatul A), cu butoanele de navigare stânga-dreapta (la formatul B), sau prin bifarea celulei corespunzătoare din panoul de vizualizare generală 3 (pentru ambele formate). În rezolvarea testelor, există două situaţii diferite:

   - Rezolvarea problemelor grilă - Tot pentru a da utilizatorului posibilitatea de a opta pentru modalitatea pe care o preferă, selectarea variantei (sau variantelor) de răspuns se poate realiza în mai multe moduri, astfel:

   1 - În formatul A al evaluatorului, la bifarea enunţului problemei, în dreptul acestuia se va face vizibilă o rigletă care conţine un număr de butoane egal cu numărul de variante de răspuns al problemei respective. Varianta de răspuns aleasă de utilizator ca fiind corectă, va fi aceea a cărei notaţie (a, b ..., A, B ... etc.) va fi bifată cu mouse-ul în rigleta alăturată. În formatul B al evaluatorului, alegerea variantei de răspuns se poate realiza prin bifarea directă a textului acesteia, sau a butonului alăturat, afişat în dreptul variantei respective.

   2 - Pentru ambele formate ale evaluatorului, pentru a nu obliga utilizatorul să deplaseze mouse-ul pe distanţe mai mari, alegerea variantelor de răspuns se poate efectua din MENU-ul local, deschis la apăsarea butonului drept al mouse-ului, când prompterul acestuia este situat oriunde în interiorul ferestrei de lucru (2 în imaginile A şi B).

   3 - Dacă se doreşte folosirea tastaturii în locul mouse-ului, pentru ambele formate ale evaluatorului, pentru alegerea unei variante de răspuns trebuie să se tasteze numărul de ordine al variantei respective (1, 2, ... 9, 0, unde 0 ţine locul numărului 10), sau litera răspunsului respectiv (a, b, ... A, B, ...). Răspunsul dat va fi imediat evidenţiat prin modificarea culorii poziţiei respective în rigletă (la formatul A), sau prin colorarea fondului pe care este scris textul răspunsului bifat (la formatul B). Totodată, prin acordarea răspunsului, celula corespunzătoare itemului selectat din panoul 3 se va colora distinct, ca item rezolvat, conform legendei de culori din baza panoului.

   Indiferent de modalitatea aleasă de utilizator pentru selectarea variantei (sau variantelor) de răspuns şi indiferent de formatul evaluatorului, o variantă selectată poate fi deselectată prin repetarea comenzii. De exemplu, dacă prin bifarea variantei b, aceasta se selectează, prin repetarea bifării variantei b, aceasta se va deselecta.

  - Rezolvarea problemelor non-grilă - Pentru redactarea răspunsurilor se poate folosi MicroEditorul încorporat (vezi 04. Utilizarea MicroEditorului). Deschiderea acestuia se poate realiza cu butonul vizibil în dreptul textului itemului selectat, atât în formatul A, cât şi în formatul B al evaluatorului (5 în imaginile A şi B). Acelaşi rezultat se poate obţine din MENU principal, din MENU secundar deschis la apăsarea butonului drept al mouse-ului, sau acţionând butonul 6 din coloana laterală. După editarea răspunsului, acesta va fi imediat alipit enunţului şi celula corespunzătoare itemului selectat din panoul 3 se va colora distinct, ca item rezolvat, conform legendei de culori din baza panoului.

   Desigur, utilizarea MicroEditorului poate spori dificultatea de parcurgere a testului, fapt nedorit în cele mai multe situaţii, fiindcă aceasta impune cunoaşterea foarte bună.a modului de editare, mai ales dacă se cer formule matematice. Până când utilizatorul începător se familiarizează cu MicroEditorul încorporat, se poate folosi, ca metodă alternativă, metoda clasică, adică rezolvarea itemilor non-grilă pe caiet sau coli de hârtie. Oricum, calculatorul nu poate şi va putea niciodată să corecteze şi să noteze obiectiv itemii non-grilă, acestea fiind operaţiuni pe care le poate efectua numai mintea umană. Cel mult, calculatorul ar putea efectua comparaţii între textele rezolvărilor efectuate şi texte etalon pe care le poate accesa dintr-o bază de date predefinită dar, cum redactarea unei rezolvări se poate realiza (ca formă) într-un număr foarte mare de variante (practic infinit), este puţin probabil ca un soft să dispună în baza sa de date de un număr egal de texte etalon. În aceste condiţii, rezolvarea digitală a unei probleme non-grilă nu simplifică munca şi, cu atât mai mult cu cât după rezolvare va urma intervenţia unui cadru didactic care va face corectarea, mai puţin contează suportul pe care se face redactarea.

 

   Panoul 3 foloseşte la vizualizarea în ansamblu a stadiului de rezolvare a problemelor şi la accesarea rapidă a acestora. Conform codului de culori reprezentat în legenda situată la baza panoului, utilizatorul este informat permanent asupra stadiului rezolvării testului (probleme rezolvate şi probleme nerezolvate) şi, tot din acest panou, poate accesa direct oricare item al testului.

 

   Evident, atât timp cât timpul de rezolvare nu este expirat, utilizatorul poate modifica răspunsurile. La finalizarea rezolvării, toate funcţiile care permit modificări în conţinutul testului încetează, iar utilizatorul primeşte informaţii detaliate privind rezultatele obţinute după corectarea itemilor de tip grilă. Dacă testul este integral grilă, atunci aplicaţia calculează nota finală. Dacă testul conţine şi itemi non-grilă, atunci aplicaţia corectează numai itemii grilă şi acordă o notă parţială, urmand ca nota finală să fie recalculată după intervenţia unui cadru didactic care trebuie să completeze rezolvarea alocând punctajul corespunzător itemilor non-grilă.

 

   Aplicaţia a fost astfel proiectată, încât condiţiile de desfăşurare a rezolvării testului simulează cu precizie condiţiile reale, mai puţin, bineînţeles, metodologia adoptată (aici electronică interactivă), ceea ce face din acest mediu virtual de exersare un instrument deosebit de folositor celor care vor să se acomodeze cu condiţiile oferite de testările reale.