FINALIZAREA REZOLVĂRII TESTELOR 

 

Dacă finalizarea rezolvării testului nu este comandată de utilizator înainte de epuizarea completă a timpului disponibil, atunci aceasta se produce automat când timpul de rezolvare este complet epuizat, fapt care este comunicat utilizatorului printr-un mesaj similar cu cel reprezentat mai jos.

 

 Finalizarea rezolvării - mesaj de informare
 

Dacă timpul alocat rezolvării nu este expirat şi utilizatorul consideră că a terminat rezolvarea, poate oricând comanda finalizarea din MENU-ul principal (1), din MENU-ul secundar deschis la acţionarea butonului din dreapta al mouse-ului (2), sau din toolbar (bara de comenzi rapide) 3.

 

 Comanda pentru finalizarea rezolvării

 

La finalizarea rezolvării testului, acesta este automat salvat pe calea de acces din care s-a încărcat testul nerezolvat. Denumirea filei are forma Denumire Test R-Nume Prenume_00, adică denumirea testului rezolvat, urmată de litera "R" (rezolvat de...), numele persoanei examinate şi un număr format din 2(două) cifre care, pentru a evita suprascrierile, se autoincrementează de atâtea ori de câte ori acea persoană examinată rezolvă acelaşi test. Totodată, textul însoţitor al filei se completează cu "Rezolvat de Nume Prenume la data de...", eventual cu nota parţială sau finală obţinută.

 

 Finalizarea rezolvării - mesaj de informare

 

Este bine de ştiut că aplicaţia verifică dacă un test este rezolvat de mai multe ori de către aceeaşi persoană şi, în aceste cazuri (anunţate cu mesaje similare cu cel figurat mai jos), modifică, atât cât se poate, forma testului, pentru a crea o dificultate utilizatorului, în eventualitatea în care acesta încearcă să folosească informaţiile din rezolvările precedente pentru a obţine rezultate mai bune.

 

 Mesaj de atentionare

 

Testul rezolvat este verificat imediat după finalizare şi i se stabileşte stadiul cu care va trece în etapa de corectare astfel:

1. Dacă testul este integral grilă (toţi itemii săi sunt de tip grilă), testul se autocorectează şi se calculează nota finală, rezultatele fiind menţionate în

contextul testului, ca în imaginea de mai jos:

 

 Evaluare pentru un test integral grilă

 

2. Dacă testul este parţial grilă (compus din itemi grilă şi itemi non-grilă), se corectează automat numai itemii grilă şi se calculează o notă parţială, urmând ca testul să fie corectat, în completare, de către un cadru didactic, în vederea stabilirii rezultatelor finale.

 

 Evaluare pentru un test partial grilă

 

3. Dacă testul este integral non-grilă (compus numai din itemi non-grilă), atunci aplicaţia nu face nicio evaluare în această etapă, lăsând această sarcină exclusiv cadrului didactic.

 

După finalizare, testul rămâne activ, astfel încât utilizatorul să-l poată studia. În funcţie de permisiunile acordate din faza de proiectare a testului şi dacă itemii sunt însoţiţi de astfel de informaţii, utilizatorul poate studia soluţiile complete, rezolvările şi baremurile de notare. Soluţiile devin vizibile în contextul testului rezolvat. La rezolvări, la baremuri de notare şi la estimarea notei se obţine accesul din MENU-ul principal (1), din MENU-ul secundar deschis la acţionarea butonului din dreapta al mouse-ului (2), sau din butoanele dispuse în coloana laterală, conform imaginii de mai jos.

 

 Studierea testului după finalizarea rezolvării

 Studierea rezolvării unui item

 Studierea baremului de notare al unui item

 

Explicaţii privind funcţia Estimare notare se pot studia într-unul din următoarele capitole.