ESTIMAREA NOTELOR 

 

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

Estimarea notei poate fi necesară utilizatorului care a rezolvat un test şi care nu beneficiază încă de rezultatele finale ale corectării (test paţial grilă sau integral non-grilă). Desigur, dacă notarea nu este efectuată de un cadru didactic, nota calculată în această secţiune nu poate fi decât estimativă, apropiindu-se mai mult sau mai puţin de nota reală, în funcţie de obiectivitatea utilizatorului, de accesul acestuia la baremurile de notare etc.

 

 Sectiunea de corectare, notare - estimarea notei

 

Comanda se poate efectua din MENU-ul principal (1), din MENU-ul secundar deschis la acţionarea butonului din dreapta al mouse-ului (2), sau din butonul care deţine această funcţie din coloana verticală (indicat de săgeată în imaginea de mai sus). Ca urmare a acestei comenzi, se deschide un panou care conţine în coloana 3 punctajul maxim (baremul) pentru fiecare item, iar în coloana 4 punctajul acordat automat în urma rezolvării. Dacă există un barem de notare prestabilit şi dacă testul deţine permisiunea de accesare a baremurilor de notare (permisiune acordată sau anulată din faza de proiectare a testului), atunci fereastra 7 va afişa baremul de notare prestabilit pentru poziţia selectată. Fereastra 8 afişează un rezumat al enunţului itemului bifat în listă, informaţie preţioasă pentru identificarea acestuia.

Panoul 6 explică repartiţia itemilor în funcţie de stadiul fiecăruia. Testul din imaginea exemplu conţine 10 (zece) itemi activi. Cei 2 itemi nenumerotaţi sunt pasivi, paragrafe cu rol de informare, care nu sunt luaţi în considerare în aceste calcule. 6 (şase) itemi sunt de tip grilă. Aceştia au fost deja corectaţi imediat după finalizarea rezolvării şi renotarea lor în acest stadiu este interzisă. Ceilalţi 4 itemi ai testului, numerotaţi cu 7, 8, 9 şi 10 în exemplul de mai sus, pot primi în această etapă punctaj din partea estimatorului, valori care se tastează în fereastra 5. Persoana care face estimarea poate modifica şi ulterior valorile punctajului acordat acestor itemi.

În partea superioară a ferestrei se poate vedea calculul efectuat pentru aflarea notei finale. În exemplul nostru, s-au acordat 10 puncte din oficiu, 33,44 puncte din autocorectare (pentru rezolvarea itemilor de tip grilă) şi 27 puncte din estimarea efectuată acum pentru itemii non-grilă, cei care au permis alocarea punctajului şi care sunt marcaţi în listă cu litera "P". Totalul punctajului acordat este 70,44 puncte din maxim 100 puncte, ceea ce înseamnă că nota finală estimată este 7,04.

Legenda de culori vizibilă în partea din dreapta-sus a ferestrei, ajută utilizatorul să distingă mai uşor intervalele permise pentru notare şi stadiul notării, astfel verde reprezintă punctaj maxim alocat (corect), violet reprezintă punctaj parţial alocat (parţial corect), iar roz reprezintă punctaj minim alocat (zero - depunctat - incorect sau nerezolvat).

Trebuie reţinut că rezultatele operării acestei secţiuni nu pot fi pe deplin obiective, dacă estimarea - corectarea, notarea nu este efectuată de către cadrul didactic de specialitate. Pentru a nu exista risc de confuzie între estimarea locală, efectuată de elev şi corectarea finală, autorizată, efectuată de cadrul didactic de specialitate, rezultatele estimării nu se salvează, pierzându-se odată cu închiderea testelor.