EVALUAREA ÎN REŢEA, ALTE FUNCŢII 

 

Configurarea unei reţele de calculatoare pentru a putea funcţiona cu UnivTest este deosebit de simplă. Oricare dintre calculatoarele reţelei poate avea funcţia de server. Aplicaţia UnivTest Evaluator trebuie instalată în toate calculatoarele din reţea. Singura condiţie necesară unei funcţionări corespunzătoare în reţea este ca locaţia în care se salvează testul destinat rezolvării de grup să fie deschisă atât pentru citire, cât şi pentru scriere din orice punct de lucru al reţelei. Etapele unei testări în reţea sunt:

- Cadrul didactic realizează testul şi îl salvează către o locaţie deschisă atât pentru citire, cât şi pentru scriere din orice punct de lucru al reţelei;

- Cadrul didactic va face cunoscută candidaţilor locaţia în care se regăseşte testul care urmează a fi rezolvat;

- Fiecare candidat va identifica şi va încărca testul prin aplicaţia UnivTest Evaluator. Dacă testul a fost astfel proiectat încât să poată fi rezolvat într-un anumit interval de timp, atunci momentul încărcării va coincide cu pornirea cronometrului. Este important ca fiecare candidat să-şi completeze corect numele în fereastra de deschidere a testului.

- La finalizarea rezolvării, fiecare calculator din reţea va trimite automat rezultatele către locaţia din care s-a încărcat testul, astfel încât toate rapoartele se vor afla în acelaşi director.

 

      

- Cu ajutorul aplicaţiei complementare UnivTest Reader Analist, rezultatele se pot centraliza, astfel încât cadrul didactic poate avea o situaţie clară a testării.

 

IMPORTANT: Dacă un test este alcătuit cu itemi clonabili proveniţi dintr-o culegere electronică interactivă care are această funcţie (clonare - generare itemi cu valori numerice alese întâmplător), salvarea testului destinat rezolvării se poate efectua într-un anumit număr de clone.

 

 

În exemplul din imaginea de mai sus, testul denumit "TestDemo.utg" a fost salvat într-un număr de 25 clone, pentru a fi lansat într-o reţea de 25 calculatoare. Evident, încărcarea testului de către posturile de lucru se va face diferenţiat, sub directa supraveghere a cadrului didactic, adică: testul "TestDemo_nr01.utg" va fi încărcat de postul 1, testul "TestDemo_nr02.utg" va fi încărcat de postul 2 şi aşa mai departe, astfel încât, deşi testele sunt echivalente în ce priveste conţinutul şi gradul de dificultate, valorile numerice sunt diferite, fapt care exclude în totalitate posibilitatea copierii.

Rezultatele obţinute de fiecare candidat la testarea în reţea se întorc către locaţia din care s-a încărcat testul pentru rezolvare. Fiecare rezolvare are denumirea compusă din denumirea testului rezolvat, numele candidatului care a efectuat rezolvarea şi un index care se incrementează de fiecare dată în care acelaşi candidat rezolvă acelaşi test. În exemplul: "Denumire test R-Nume Candidat_05.ute", se evidenţiază că testul "Denumire test" a fost rezolvat de candidatul "Nume Candidat" de 6 ori (de la 00 la 05).

 

Cu datele extrase din denumirea rezolvărilor salvate şi din conţinutul acestora, cu ajutorul aplicaţiei complementare UnivTest Reader Analist, se realizează lista rezultatelor şi se calculează media notelor obţinute la testarea de grup. Această listă poate fi tipărită la imprimantă şi păstrată în arhivă.

 

 

Eliberarea diplomelor de meritDacă se eliberează sau nu diplomă şi care este nota minimă de la care se eliberează, aceasta sunt atribute care se stabilesc din faza de proiectare a testului. După terminarea rezolvării şi corectării unui test, dacă punctajul obţinut îndeplineşte condiţia de acordare a diplomei, atunci aplicaţia UnivTest Evaluator eliberează această diplomă, făcând cunoscut utilizatorului acest fapt. Dacă utilizatorul nu s-a folosit de invitaţia de a primi diploma imediat după terminarea rezolvării, aceasta se va putea obţine şi ulterior, după deschiderea testului rezolvat.

Dacă se optează pentru salvarea diplomei (butonul 4), atunci utilizatorul va fi informat în ceea ce priveşte denumirea filei grafice şi locaţia de salvare a acesteia. Dacă se optează pentru tipărire (butonul 6), atunci se va afişa panoul cu opţiunile tipăririi. Acestea sunt:

 Salvarea si tipărirea diplomelor

 

- calitatea tipăririi: joasă, medie sau înaltă;

- imprimanta cu care se va face tipărirea, dacă sunt instalate mai multe imprimante;

- numărul de copii ale diplomei care se vor tipări;

- corecţia aşezării în pagină, în cazul în care imprimanta nu poate centra foarte bine imaginea diplomei. De exemplu, dacă imaginea este deplasată spre dreapta cu 3 mm şi în jos cu 3 mm, atunci corecţiile care o vor centra trebuie să fie valori inverse ale devierilor, adică spre stânga -3 mm şi în sus -3 mm.

Apăsarea butonului "Tipărire" va determina începerea tipăririi propriu-zise a diplomei.

 

Fiindcă se fac deseori confuzii privind rolul şi semnificaţia acestor diplome, trebuie să se facă o precizare: Eliberarea locală a diplomei este opţională şi nu are decât rolul de a încuraja candidatul şi de a certifica faptul că acesta a obţinut rezultate situate peste o anumită limită.
În cadrul examenelor sau al concursurilor organizate prin instituţiile de învăţământ, aceasta diplomă nu trebuie luată în considerare, neavând nicio valoare în clasamentele finale, de aceea, pentru a o deosebi de diplomele oficiale şi semnate de comisii, o vom numi, în acest context, "diplomă locală".

 

Diploma poate fi personalizată. Imaginea din dreapta (banner, siglă) se încarcă din fila “banner.jpg” dispusă în subdirectorul “utevghid” al directorului în care s-a efectuat instalarea aplicaţiei. Dacă se doreşte înlocuirea acestei imagini cu una care să reprezinte administratorul platformei în condiţii speciale de utilizare (concurs, testare, examen etc.), atunci fila “banner.jpg” poate fi înlocuită, respectând următoarele reguli:

- dimensiunile imaginii nu trebuie să depăşească 160/80 pixeli (160 pixeli orizontal şi 80 pixeli vertical);

- baza denumirii filei trebuie să fie “banner”. Tipul filei (extensia) poate fi bmp, gif sau jpg. Este de preferat să nu se folosească imagini cu fond transparent (gif), fiindcă această proprietate nu va fi transmisă pe diplomă;

- daca există mai multe imagini cu aceeaşi denumire de bază, dar cu extensie diferită, ordinea în care se vor citi acestea va fi 1-bmp, 2-gif, 3-jpg (ordinea alfabetică dată de extensie). Prima filă citită care corespunde cerinţelor de dimensiune va fi încărcată, iar celelalte vor fi ignorate. De exemplu, dacă fila “banner.jpg” este cea preferată şi există o fila “banner.bmp” care corespunde cerinţelor, atunci diploma va împrumuta imaginea “banner.bmp”, fiindcă aceasta va fi citită prima.


Autosalvarea de siguranţă a testelor în rezolvare - permite salvarea testelor aflate în faza de rezolvare, fără ca această operaţiune să fie controlată de utilizator, astfel încât opririle accidentale (pene de curent, blocarea sistemului etc.) să nu conducă la pierderea totală a informaţiilor. Activarea/dezactivarea acestei funcţii, cât şi intervalul de salvare a testelor sunt lăsate la aprecierea utilizatorului, optiunea fiind disponibilă în MENU-ul principal (1). Dacă se produce o astfel de oprire accidentală, la următoarea pornire a aplicaţiei, utilizatorul este informat (mesajul 2) că poate beneficia de recuperarea datelor nesalvate. Dacă utilizatorul va accepta încărcarea copiei de siguranţă a testului nesalvat, atunci va putea continua rezolvarea testului respectiv, iar dacă nu va accepta, aplicaţia va considera că salvarea de siguranţă a fost inutilă şi aceasta se va pierde definitiv.

 

 Autosalvarea de sigurantă

 

Aşezare bară verticală de menu - funcţia are ca scop ergonomizarea mediului de rezolvare, adaptarea acestuia la cerintele şi nevoile utilizatorului. Implicit, bara verticală este dispusă în dreapta ferestrei principale dar, dacă utilizatorul consideră că poate opera mai uşor având bara verticală în partea stângă, atunci o poate muta din MENU principal "Aliniere stânga bară verticală menu". Bara verticală de menu va fi însoţită pe noua poziţie de bara de derulare verticală, iar în timpul rezolvării, ferestrele şi butoanele pentru acordarea răspunsurilor se vor dispune tot pe partea preferată.

 

 Schimbarea asezării barei verticale de menu