CULEGERILE ELECTRONICE INTERACTIVE
 
Culegerile electronice interactive UnivTest sunt baze de date ataşabile aplicaţiilor de bază UnivTest. Faţă de bazele clasice de date, care prezintă un conţinut unic, dacă acesta nu este modificat de utilizator, culegerile electronice interactive pot furniza utilizatorului date diversificate (de exemplu clone ale itemilor), dacă au fost realizate în acest scop. După instalare şi înregistrare, culegerile vor fi recunoscute de aplicaţiile de bază, vor fi asimilate în MENU-ul acestora şi vor deveni utilizabile în toate funcţiile pe care acestea le îndeplinesc. Metodologia UnivTest permite instalarea unui număr nelimitat de culegeri electronice interactive, astfel încât utilizatorii pot beneficia de imense baze de date necesare activităţii profesionale sau autoinstruirii.

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

Iată numai câteva dintre culegerile electronice interactive realizate:

01. Culegerea Matematică pentru clasa I, de Virginia Ţocu;

02. Culegerea Matematică pentru clasele II-IV, de Virginia Ţocu (itemi clonabili);

03. Culegerea ABCdar, de Virginia Ţocu (literele, clasa I);

04. Culegerea Gramatică pentru clasele III-IV, de Virginia Ţocu;

05. Culegerea Matematică pentru liceu, de Emil Dumitrescu;

06. Culegerea Matematică pentru gimnaziu şi liceu, de Viorel Ion;

07. Culegerea Matematică pentru gimnaziu (grilă, itemi clonabili);

08. Culegerea Matematică pentru gimnaziu, de Mircea Gheorghiu;

09. Culegerea Fizică-Electricitate pentru liceu, de V.M. Ciuchină;

10. Culegerea pentru liceu “Economie Bacalaureat-ASE”, de Daniel Voinea;

11. Culegere Mat TN (100 variante teste cu rezolvări complete);

12. Culegere Limba Română TN (100 variante teste cu rezolvări complete);

13. Culegere Geografia României TN (100 variante teste cu rezolvări complete);

14. Culegere Istoria românilor TN (100 variante teste cu rezolvări complete);

15. Culegere Limba Engleză “English for all of us”, de Nicolae Loghinaş;

16. Culegere de teste pentru determinarea IQ,după Hans Jürgen Eysenck.

 

Exploatarea cu eficienţă a culegerilor electronice interactive se poate realiza prin:

 
- UnivTest Generator, prin care o culegere electronică interactivă poate fi utilizată în scopul editării, cu înalt profesionalism, precizie şi rapiditate, a testelor de evaluare. UnivTest Generator, pe lângă numeroase funcţii de selectare, ordonare, personalizare, punctare etc., oferă utilizatorilor şi posibilitatea modificării itemilor predefiniţi cu ajutorul MicroEditorului de text şi grafică încorporat. Testele editate cu UnivTest Generator pot fi apoi preluate de UnivTest Evaluator, în vederea rezolvării (individual sau în reţea), corectării şi notării acestora;
- UnivTest Simulator, prin care o culegere electronică interactivă poate fi parcursă în mod activ, în scopul exersării rezolvării problemelor şi exerciţiilor.
 
Oricine poate realiza o culegere electronică interactivă UnivTest. Redactarea manuscriselor, corecturile, adaptările etc., sunt faze care se execută oricum, indiferent dacă formatul final va fi electronic sau tipărit. Diferenţa constă în faptul că, în loc să ajungă, în vederea multiplicării, pe utilajele unei tipografii clasice, lucrarea va fi prelucrată şi integrată într-un mecanism care o va face inteligentă şi interactivă, fapt care îi va conferi majore avantaje faţă de formatul clasic (carte), cum ar fi:
 
- Avantaje privind funcţionarea:
- dacă problema vizată este "clonabilă" (îşi schimbă forma şi datele numerice la fiecare apelare), utilizatorul o poate vizualiza separat şi îi poate studia multiplele forme pe care le poate lua;
- utilizatorul poate monta/demonta (în mod nedistructiv) "semne de carte";
- utilizatorul poate insera sau şterge (în mod nedistructiv) note, comentarii etc., ataşate problemelor culegerilor;
- cuprinsul culegerii, afişat în structură de arbore, este permanent vizibil şi functional, permiţând accesarea imediată a capitolelor şi subcapitolelor;
- menu-ul aplicaţiei permite afişarea (sau ascunderea) proprietăţilor itemilor (grad dificultate, capacitate clonare, grilă sau non-grilă), a soluţiilor problemelor şi a rezolvărilor acestora, dacă acestea au fost prevăzute de autor în cuprinsul culegerilor, ceea ce face din culegerile electronice interactive excelente materiale pentru exersare şi autoverificare;
- menu-ul aplicaţiei permite mărirea sau micşorarea caracterelor textelor afişate la dimensiunea agreată de cititor.
 
- Avantaje privind costurile, accesibilitatea etc.:
- culegerile electronice interactive nu ocupă spaţiu în bibliotecă;
- costul realizării unei culegeri electronice interactive este net inferior costului editării în format clasic (carte) al acestora;
- eventualele erori, omisiuni etc. pot fi corectate imediat, situaţie comparabilă cu alipirea unei "erate" la o culegere format carte, care deja există într-o formă definitivă;
- reeditarea unei culegeri electronice interactive se poate realiza pe scheletul culegerii deja existente, cu un efort mult mai mic, iar cheltuielile materiale sunt aproape nule;
- codul sursă al unei culegeri electronice interactive este astfel comprimat, încât aceasta este foarte uşor transportabilă on-line, la orice locaţie, într-un interval de timp neglijabil şi se poate adapta modernelor metodologii e-learning.

Culegerile electronice interactive UnivTest sunt aplicaţii de sine stătătoare, care se pot instala şi utiliza în mod individual, fără a depinde de existenţa, în acelaşi mediu de lucru, a aplicaţiei UnivTest Generator sau a altor aplicaţii similare. Aplicaţia suport care însoţeşte la instalare o culegere electronică interactivă şi prin care aceasta poate fi deschisă şi studiată, este UnivTest Biblioteca.

Desigur, formatul electronic interactiv al culegerilor le dă acestora avantaje net superioare faţă de formatul clasic (carte). Dar avantajul cel mai mare este acela că, la fiecare pornire, aplicaţia UnivTest Generator inventariază toate culegerile electronice interactive instalate în calculator şi le asimilează în MENU, astfel încât acestea pot fi folosite ca baze de date pentru proiectarea testelor de evaluare.

De regulă, aplicaţia UnivTest Generator se instalează împreună cu o culegere electronică interactivă demonstrativă, care are singurul rol de a edifica utilizatorul asupra funcţiilor principale ale aplicaţiei, în perioada de evaluare a acesteia. Ulterior, utilizatorul va putea procura şi instala culegerile preferate care vor fi imediat recunoscute şi asimilate de UnivTest Generator. Metodologia UnivTest permite instalarea unui număr nelimitat de culegeri electronice interactive, astfel încât utilizatorii pot beneficia de imense baze de date necesare activităţii profesionale sau autoinstruirii.

Culegerile electronice interactive au un format specific şi sunt nemodificabile, avându-se în vedere că reprezintă lucrări purtătoare de drepturi de autor. Intervenţii asupra conţinutului unei culegeri se pot face numai de către persoane autorizate, cunoscătoare a metodologiei UnivTest. Deasemenea, transpunerea unei culegeri din formatul clasic sau din stadiul de manuscris în format UnivTest electronic interactiv, se poate realiza numai de către personal autorizat. De regulă, aceste operaţiuni se realizează de către firma producătoare, la cererea autorilor.

Culegerile electronice interactive sunt protejate prin Legea drepturilor de autor. Reproducerea în scop de profit a conţinutului culegerilor, permanent sau temporar, integral sau parţial, prin orice mijloc şi sub orice formă, fără consimţământul scris al autorului (autorilor) de drept, este interzisă. Prin urmare, se permite utilizarea culegerilor electronice interactive, ca baze de date pentru proiectarea testelor de evaluare, numai dacă aceste teste nu sunt valorificate în scopul obţinerii de avantaje materiale, excepţie făcând numai situaţia în care utilizatorul deţine licenta 2 (licenţă acordată în scop de profit) şi acordul scris al deţinătorului drepturilor de autor.

Detalii tehnice:

Culegerile electronice interactive sunt baze de date cu care lucrează mai multe aplicaţii UnivTest, motiv pentru care, pentru ca fiecare dintre aceste aplicaţii să le poată localiza cu precizie, în vederea inventarierii, a activării şi a deschiderii lor, dar şi pentru securizarea datelor, acestea sunt direcţionate într-un subdirector unic, în directorul principal al sistemului de operare (de regulă C:\ Windows \ UTest), destul de greu accesibil utilizatorilor. Se recomandă ca accesul utilizatorilor la această locaţie să se facă numai prin funcţiile specifice aplicaţiilor UnivTest (instalare sau dezinstalare culegeri). În caz contrar, modificările efectuate direct asupra structurii locaţiei, cât şi asupra conţinutului culegerilor, ar putea provoca disfuncţionalităţi importante. Culegerile electronice interactive se pot dezinstala prin funcţia corespunzătoare a aplicaţiei suport "UnivTest Biblioteca". Recuperarea culegerilor dezinstalate se va putea realiza prin reinstalare, caz în care vor fi recunoscute imediat de către aplicaţiile de bază, fără a se resolicita reînregistrarea.