DIFERENŢIEREA SECŢIUNILOR ENUNŢURI ŞI SOLUŢII

Comutarea Enunţuri / Soluţii. Este foarte bine cunoscut faptul că, deşi soluţiile şi rezolvările prescrise (recomandate) însoţesc enunţurile problemelor, niciodată acestea nu sunt arătate simultan, pe aceeaşi pagină. În culegeri sau în manuale şcolare soluţiile sunt date, de obicei, la sfârşitul volumelor, lăsând astfel elevilor posibilitatea de a le studia numai după finalizarea rezolvării problemelor. În timpul examinărilor, testărilor, lucrărilor de control etc. soluţiile sunt deasemenea ascunse, iar accesul la rezolvări prescrise este interzis. Cel mult, elevii pot avea acces la teorie, pentru a o aplica în rezolvarea problemelor, dar niciodată la soluţii şi / sau rezolvări. 

Această regulă este respectată şi de aplicaţiile UnivTest care tratează enunţurile şi soluţiile separat. Măsura vine în ajutorul utilizatorului, ajutându-l să separe distinct enunţurile de soluţiile / rezolvările itemilor. Totodată, dacă utilizatorul proiectează un test în vederea tipăririi la imprimantă, caz în care, evident, enunţurile şi soluţiile se tipăresc separat, atunci această separare oferă şi ocazia previzualizării înaintea tipăririi, avăndu-se în vedere că paginile vor fi tipărite, ca paginaţie, tipuri de fonturi, culori şi mărime caractere exact aşa cum se văd pe ecranul monitorului.

În timpul operării UnivTest, dacă într-un anumit moment este vizibilă secţiunea "enunţuri", atunci menu-ul se adaptează automat, deschizând toate căile de acces către enunţuri (Tipărire enunţuri, Export enunţ item etc.), iar dacă în acel moment este vizibilă secţiunea "soluţii", menu-ul se adaptează automat, deschizând toate căile de acces către soluţii (Tipărire soluţii, Export soluţie item etc.).

Prin "enunţ", înţelegem în acest context grupajul alcătuit din enunţul propriu-zis, variantele de răspuns (pentru itemi de tip grilă) şi (eventual) o indicaţie, notă, observaţie, în timp ce prin "soluţie" înţelegem grupajul alcătuit de celelalte informaţii logice ale itemului, adică soluţia propriu-zisă, rezolvarea şi baremul de notare.

Comutarea din sesiunea "enunţuri" în sesiunea "soluţii" se poate realiza pe mai multe căi, pentru a fi la îndemâna utilizatorului, adică din MENU - Proiectare test - enunţurile / soluţiile testului curent, din butonul enunţuri / soluţii aflat în stânga-jos a ferestrei principale, din menu-ul local deschis la apăsarea butonului drept al mouse-ului, dar cel mai direct prin tastare F5.