COMPONENTELE PAGINILOR UNUI TEST

UnivTest Generator nu este o aplicaţie generală, ci o aplicaţie specializată pentru un scop unic: proiectarea testelor de evaluare. Prin urmare, pentru a fi recunoscută de "mecanismele" aplicaţiei şi pentru a fi preluată eficient în contextul general, fiecare informaţie trebuie să fie inserată conform unor proceduri stricte. Efortul depus pentru deprinderea acestor reguli este pe deplin recompensat de rezultatele generate de numeroasele funcţii ale aplicaţiei. În plus, regulile se pot deprinde cu mare uşurinţă, fiindcă aplicaţia sesizează şi semnalează fiecare eroare la care poate ajunge utilizatorul începător, explicându-i acestuia drumul corect pe care trebuie să-l parcurgă.

Desenul de mai jos prezintă prima pagină şi una dintre următoarele pagini ale unui test. Dacă se urmăresc cu atenţie explicaţiile care urmează, utilizarea aplicaţiei va deveni extrem de accesibilă, chiar şi utilizatorului mai puţin deprins cu funcţiile generale ale calculatorului.

 Macheta paginilor unui test

Prin "proiectarea" unui test se înţelege realizarea zonelor figurate în machetă, conform cerinţelor şi dorinţelor utilizatorului. Zonele 6, reprezentate aici prin fâşii de culoare deschisă, reprezintă itemii (problemele, exerciţiile) testului. Celelalte zone, colorate mai închis şi numerotate de la 1 la 5, reprezintă informaţii necesare în structura testului, astfel:

1. Antet (opţional), compus din informaţii privind timpul disponibil pentru rezolvare (ex.: "Timpul efectiv de lucru este de 45 minute"), informaţii privind punctajul alocat din oficiu (ex.:"Se acordă 10 puncte din oficiu") şi diverse alte mesaje, informaţii necesare pentru înţelegerea condiţiilor de rezolvare a testului (ex.: "Toate subiectele sunt obligatorii" sau "Rezolvările se scriu pe paginile ataşate" sau nume elev, nume profesor examinator etc.).

2. Data realizării testului sau data susţinerii probei de examinare (opţional).

3. Titlul testului ex.: "Probă scrisă la limba şi literatura română".

4. Alte comentarii, indicaţii etc. (opţional) dispuse în partea inferioară a fiecărei pagini, ex.: "Toate subiectele sunt obligatorii" sau "Nu se admit întreruperi pe parcursul rezolvării" etc.

5. Număr pagină curentă, numerotaţie opţională începând cu fila a doua a testului.

Pe parcursul "umplerii" testului cu itemi (6) selectaţi din culegeri, din colecţii personale sau realizaţi de către utilizator, numărul de pagini ale testului se ajustează automat, ca şi celelelte proprietăţi / funcţii atribuite întregului test. Există dese cazuri în care sunt necesare, în conţinutul testului, unele comentarii, precizări, indicaţii etc., paragrafe neutre, care nu se pot supune regulilor de formare şi recunoaştere a problemelor sau exerciţiilor. Aplicaţia recunoaşte aceste paragrafe tot ca "itemi", doar că le atribuie caracteristica "inactiv", informaţie deosebit de importantă, care schimbă complet modul în care este interpretat itemul, de la numerotare şi până la rolul acordat în test de majoritatea funcţiilor.

Într-un mod cât se poate de simplu, utilizatorul poate defini componentele 1, 2, 3, 4 şi 5 din secţiunea "Proiectare test - Format / proprietăţi test" (imaginea de mai jos). Detalii privind definirea şi utilizarea acestor componente se pot obţine din capitolul care urmează.

 Sectiunea "Format, proprietăti test"