DE CE UNIVTEST ŞI CUI FOLOSEŞTE ? 

Testul din imaginea de mai jos este proiectat cu UnivTest Generator în...3 minute! Nu este o glumă! UnivTest este poarta de intrare către noile standarde care se impun. Pachetul UnivTest asigură tot ce este necesar pentru a putea obţine totul în cel mai scurt timp, la un înalt nivel profesional, cu maximă precizie.

 exemplu de test realizat cu UnivTest Generator

DE CE UNIVTEST ?

Fiindcă:
1. Un cadru didactic poate realiza un test de evaluare, cu maximă precizie şi profesionalism în numai câteva minute, utilizând colecţia de culegeri electronice interactive şi colecţiile personale;
2. UnivTest pune la dispoziţia cadrului didactic un complex editor, cu o foarte bogată simbolistică matematică, atât pentru texte, cât şi pentru orice reprezentare grafică, fiind singura aplicaţie care reuneşte nevoile de editare (formule matematice şi desene) în acelaşi cadru, fără să solicite utilizatorului import-export, transport şi adaptare file, de la o aplicaţie la alta;
3. Aplicaţiile UnivTest sunt realizate în limba română, sunt deosebit de accesibile, uşor de înţeles şi utilizat, conţin documentaţie bogată şi explicită şi sunt realizate conform nevoilor şi specificului învătământului românesc;
4. Oferă elevului utilizator posibilitatea de autoinstruire şi de exersare a rezolvării testelor de evaluare, la şcoală sau acasă, posibilitatea de a parcurge in mod virtual etapele unui examen, obişnuindu-se cu condiţiile de desfăşurare a examenelor reale;
5. Datorită interfetelor prietenoase şi explicite, a aspectului plăcut şi ergonomic, pachetul UnivTest obişnuieste utilizatorul, cadru didactic sau elev, cu utilizarea generală a calculatorului;
6. Deşi reprezentă o soluţie completă pentru activitatea de examinare, evaluare sau autoevaluare, pachetul UnivTest oferă şi comunicarea cu alte medii de operare. Astfel, testele realizate se pot copia în pagini M.S.Word (DOC) sau invers, pot fi exportate în format grafic (BMP sau JPG), în format HTML sau TXT. Mai mult, UnivTest oferă posibilitatea exportării testelor grilă în format Dinamic HTML (combinat cu JavaScript şi PHP), astfel încât aceste teste pot fi rezolvate online (QUIZ);
7. Pachetul UnivTest oferă posibilitatea stocării şi gestionării unei baze de date uriaşe, nelimitată ca dimensiune, constituită din colecţia de culegeri electronice interactive şi de colecţiile personale. Totodată, oferă cadrului didactic creator de teste posibilitatea de a realiza, stoca şi gestiona un număr infinit de subiecte proprii, favorite în activitatea sa profesională;
8. Poate cineva să-şi închipuie că o filă test, care conţine 2000 (două mii) itemi editaţi complet (enunt, solutie, desen), poate ocupa pe un suport de stocare nu mai mult decât 1,5 Mb? Mai mult, poate fi crezut faptul că, prin compresare (RAR, ZIP etc.) dimensiunea acestei file scade de cca 10 (zece) ori? Deşi este greu de crezut, UnivTest crează astfel de file! Fiindcă, dacă aceste file se transportă on-line, acest amănunt contează şi devine o calitate de nepreţuit în procesul "e-learning";
9. "Clonarea" testelor este o operaţiune de migală şi de responsabilitate, dar deosebit de utilă în realizarea testelor diferenţiate, destinate testărilor de grup. UnivTest rezolvă şi această problemă. Culegerile electronice interactive compatibile UnivTest sunt aplicaţii care interacţionează în mod logic cu aplicaţiile de bază ale pachetului UnivTest (a nu se înţelege simple transpuneri pe alt suport, caz în care se folosesc termeni ca "electronic" sau "digital"). Unele culegeri au calitatea de a "clona" itemii, proprietate absolut nouă, care le departajează net de toate culegerile "electronice" apărute până acum;
10. Testele realizate cu ajutorul UnivTest au un aspect profesional, pot fi editate după regulile generale ale editoarelor clasice, dar adăugându-se caracteristicile superioare, specifice UnivTest. Testele pot fi personalizate, pot fi salvate sau exportate, pot fi tipărite la imprimantă şi folosite în manieră clasică sau pot fi preluate de către alte componente ale pachetului UnivTest, în vederea rezolvării şi corectării în manieră electronică, individual sau în reţea.
   Acestea sunt numai primele 10 răspunsuri, în care s-au enumerat căteva dintre avantajele utilizării pachetului UnivTest. Pe parcursul folosirii lui, utilizatorii vor descoperii singuri încă multe alte avantaje, cum ar fi: posibilitatea de a modifica imediat o reprezentare grafică, prin simpla reorientare a elementelor acesteia (segmente, arce, etc.), posibilitatea protejării prin parolă a testelor salvate, posibilitatea exportării testelor în format Dinamic HTML, astfel încât să poată fi rezolvate online etc. UnivTest este un concept nou dar, datorită satisfacţiilor imense pe care le aduce în activitatea elevilor şi a cadrelor didactice, cât şi datorită multiplelor sale calităţi, care îl fac superior altor concepte, UnivTest a devenit deja o metodologie în sine, un instrument dinamic, din ce în ce mai căutat şi asimilat.

CUI FOLOSEŞTE UNIVTEST ?

În mediul de învăţământ, UnivTest foloseşte tuturor şi la orice nivel, astfel:

ELEVULUI:
- Elevii pot folosi culegerile electronice interactive pentru exersarea rezolvării problemelor şi exerciţiilor;
- Elevii pot folosi simulatoarele UnivTest, excelente instrumente pentru cei care se pregătesc pentru susţinerea examenelor naţionale sau admitere în instituţii de învăţământ superior, dar şi pentru instruire în activitatea şcolară curentă. Simulatoarele UnivTest asistă elevul în rezolvarea culegerilor, în condiţii similare cu cele oferite în cadrul examinărilor reale. Fiecare test rezolvat este notat automat, apoi aplicaţiile oferă elevilor rezolvări prescrise şi explicaţii teoretice, astfel încât aceştia să-şi poată corecta eventualelor greşeli sau omisiuni;
- Elevii pot folosi evaluatoarele UnivTest, aplicaţii din dotarea laboratoarelor IT, pentru testări de grup: lucrări de control, evaluări periodice, concursuri şcolare şi chiar examene.

CADRULUI DIDACTIC:
- Cadrul didactic care încă preferă metodele clasice de susţinere a testărilor de grup sau individuale. Testele proiectate pot fi tipările la imprimantă, multiplicate cu un copiator şi oferite elevilor pentru rezolvare. UnivTest poate realiza şi salva un număr nedeterminat de clone ale unui test, astfel încât testele împărţite elevilor unei clase, în vederea rezolvării, pot fi individualizate pentru fiecare elev al clasei respective;
- Cadrul didactic acomodat cu testările de grup susţinute în laboratorul IT al şcolii. Testele proiectate pot fi lansate în reţeaua de calculatoare, în vederea rezolvării. Rezolvările se salvează automat în server, oferind cadrului didactic posibilitatea centralizării şi listării rezultatelor finale;
- Cadrul didactic susţinător al metodologiilor e-learning. Testele proiectate pot fi exportate direct în format Dinamic HTML (JavaScript şi PhP) şi pot fi postate pe un site, în vederea rezolvării on-line. Dacă se doreşte, prin simpla menţionare a unei adrese e-mail la exportarea testului, toate rezultatele obţinute la rezolvarea acelui test vor fi comunicate către acea adresă;
- Cadrul didactic întreprinzător care susţine ore de pregătire suplimentară cu elevii (meditaţii). Testele proiectate pot fi folosite individual, cu elevii meditaţi, în aceleaşi moduri ca şi cele prezentate mai sus pentru testările de grup.

UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT (ŞCOLI, INSPECTORATE ŞCOLARE, MINISTER):
- Şcoala care doreşte şi are dotarea necesară astfel încât să-şi educe elevii prin metodologii e-learning. Prin lansarea testelor în reţelele laboratoarelor IT în vederea rezolvării, sau prin accesarea internetului, în vederea rezolvării on-line a testelor proiectate cu UnivTest şi exportate în format Dinamic HTML, şcoala îşi obişnuieşte elevii cu noile metodologii aplicate în învăţământul modern;
- Şcoala sau Inspectoratul Şcolar care organizează concursuri locale, regionale sau naţionale. UnivTest a fost experimentat ca platformă de susţinere a concursurilor şcolare judeţene, iar rezultatele au fost peste aşteptări. În afara confortului oferit de aceste noi metodologii de testare (rapiditatea transferării datelor, siguranţa în ceea ce priveşte posibilitatea copierii, relaxarea programului de concurs, centralizarea automată a rezultatelor etc.), s-au înregistrat economii financiare substanţiale, rezultate din anularea deplasărilor elevilor şi cadrelor didactice către centrele de concurs şi găzduirii acestora pe perioada concursului, din reducerea consumului de hârtie, din micşorarea nevoii de supraveghere în timpul rezolvării lucrărilor de concurs etc.;
- Ministerul Educaţiei. Aplicarea metodologiei UnivTest, la nivel naţional, pentru susţinerea examenelor naţionale, ar rezolva multe dintre problemele cu care se confruntă acum învăţământul. UnivTest nu a fost folosit (încă) la un astfel de nivel, dar deosebirea între concursurile şcolare la nivel regional şi examenele naţionale, nu poate fi prea mare şi, dacă ar fi, ar consta numai în proceduri de implementare. Avantajele principale pe care le-ar aduce această implementare ar fi confortul, siguranţa şi economiile financiare. Confort fiindcă examenele s-ar putea susţine după un program relaxat, centralizarea rezultatelor la nivel naţional ar putea dura numai câteva minute şi rezultatele s-ar putea publica imediat după încheierea fiecărei etape, s-ar elimina aglomerările de elevi, părinţi, cadre didactice şi alţi susţinători la centrele de examinare etc. Siguranţă fiindcă posibilitatea copierii, a inspirării din alte surse (chiar folosind aparatura GSM), a însuşirii şi difuzării subiectelor de examen înaintea deschiderii oficiale a acestora este mult redusă, poate chiar eliminată. De ce? Toate din acelaşi motiv - elevii ar rezolva clone ale unui test sursă, teste care diferă între ele ca formă şi/sau ca valori numerice şi este imposibil de prevăzut că o anumită clonă va ajunge să fie rezolvată de un anumit elev, atunci când împărţirea acestora s-ar efectua prin tragere la sorţi, ca în cazul extragerii biletelor de examen în învăţământul universitar. Chiar în cazul folosirii căştilor telefoanelor mobile, dacă în timpul examinărilor susţinute după metodele actuale, persoana aflată în exterior deţine deja subiectele de examen şi nu face altceva decât să-i "şoptească" celui din interior rezolvările, în cazul de faţă persoana din interior ar trebui întâi să-i comunice persoanei din exterior conţinutul testului, ceea ce ar fi deosebit de dificil, fiindcă vorbind, sau manevrând telefonul pentru fotografiere sau scrierea mesajelor, ar fi imediat depistat de supraveghetori. Economii financiare fiindcă deplasările cadrelor din minister către centrele de examinare ar putea deveni inutile, fiindcă toată aparatura de supraveghere (camere de luat vederi, de exemplu) nu-şi mai are rostul într-o astfel de conjunctură, fiindcă nevoia de personal pentru supraveghere s-ar putea reduce la strictul necesar, fiindcă nevoia de personal didactic pentru corectarea testelor s-ar putea diminua, sau chiar s-ar putea elimina, dacă se convine pentru susţinerea examenelor pe calculator şi folosirea testelor grilă, caz în care corectarea şi notarea se fac automat de aplicaţiile UnivTest etc.