MODIFICAREA FORMATULUI ŞI A PROPRIETĂŢILOR UNUI TEST

 

VIDEO  Vezi īnregistrarea VIDEO !

 

"FORMAT / PROPRIETĂŢI TEST" este secţiunea īn care unui test i se pot da forma şi caracteristicile potrivite cerinţelor, avānd īn vedere destinaţia testului respectiv. Comanda pentru accesarea secţiunii poate fi dată din MENU-ul principal, din MENU-ul deschis la acţionarea butonului din dreapta al mouse-ului, sau din bara de comenzi rapide.

 

 Format / proprietati test

 

Comanda are ca rezultat afişarea panoului figurat mai sus, care are următoarele funcţii:

 

Zona 1:

· Vizualizare informaţii punctaj: Dacă această poziţie este bifată, pe pagina testului vor fi vizibile baremurile de notare (īn puncte) stabilite pentru itemi.

· Dispunere informaţii punctaj fată de textul enunţului: Dacă poziţia precedentă este bifată (vizualizare informaţii punctaj), atunci aici se stabileşte dacă aceste informaţii vor fi dispuse īnaintea enunţului fiecărui item, sau după acesta.

· Numerotare pagini: Dacă poziţia este bifată, paginile testului vor fi numerotate (mai puţin prima), numărul fiecăreia fiind vizibil centrat, pe marginea superioară.

· Numerotare itemi: Dacă poziţia este bifată, numerele de ordine ale itemilor testului vor fi vizibile pe paginile acestuia. Desigur, această opţiune are aplicabilitate numai īn cazul itemilor activi, fiindcă itemii pasivi (paragrafe cu rol de informare) nu vor avea nevoie de numerotare.

· Data testării: Dacă se doreşte ca data testării să fie menţionată īn test, atunci aceasta trebuie scrisă īn cāmpul indicat. Această informaţie va apărea īn colţul din dreapta-sus al primei pagini din test. La dorinţă, prin apăsarea butonului "Azi", se va insera automat data curentă. Opţiunea este facultativă ba, mai mult chiar, īn locul datei, utilizatorul poate insera o menţiune oarecare.

 

Zona 2:

· Timp de rezolvare: Din această poziţie, utilizatorul poate formula mesajul de comunicare a timpului disponibil pentru rezolvare şi poate dimensiona această mărime. Informaţia valorică este o mărime logică, utilizată īn rezolvarea testului prin aplicaţia UnivTest Evaluator. Timpul de rezolvare trebuie stabilit din acest stadiu, cu atenţie şi responsabilitate, fiind una dintre informaţiile determinante pentru funcţionarea ulterioară a testului proiectat. Dacă lipseşte mesajul, informaţia va lipsi din test, īnsă mărimea valorică trebuie oricum stabilită. Desigur, nu īntotdeauna testele se rezolvă īntr-un interval de timp limitat. Pentru situaţiile īn care nu este nevoie de limitarea timpului de rezolvare, valoarea acestuia poate fi nulă (0-nelimitat).

· Punctajul acordat din oficiu: Din această poziţie, utilizatorul poate formula mesajul de comunicare a punctajului acordat din oficiu şi poate dimensiona (īn procente din punctajul total) această mărime. Deasemenea, informaţia valorică trebuie generată cu atenţie şi responsabilitate, fiind determinantă pentru calcularea notei obţinută ca urmare a rezolvării testului prin UnivTest Evaluator. Ponderea punctajului acordat din oficiu poate fi modificată şi din panoul Barem notare. Dacă lipseşte mesajul, informaţia va lipsi din test, īnsă mărimea valorică trebuie oricum stabilită. Valoarea punctajului prevăzut pentru a fi atribuit din oficiu poate fi nulă (zero).

· Alte informaţii īn antetul testului (opţional): Rubrica poate fi completată cu diverse alte informaţii necesare īn conţinutul testului proiectat, sau pe care cadrul didactic doreşte să le comunice utilizatorilor testului. De exemplu, aici se pot insera informaţii ca: denumirea instituţiei (şcoala, liceu, grup şcolar etc), numele cadrului didactic care a proiectat testul respectiv, un rānd pentru completarea ulterioară a numelui elevului care rezolvă testul, dificultatea testului, articole ale regulamentelor de susţinere a examinărilor etc. Informaţiile descrise pānă aici din zona 2 vor fi poziţionate īn partea stāngă-sus a primei pagini a testului (ca antet).

· Titlul testului: Utilizatorul poate tasta aici o denumire preferată sau poate alege una dintre denumirile colecţiei implicite sau memorate din opţiuni anterioare. Deşi, de regulă, titlul este informaţia care nu poate lipsi īntr-un test, aici poate lipsi, completarea acestui cāmp fiind opţională.

· Informaţii / observaţii īn baza paginii de test (opţional): Rubrica poate fi completată cu alte informaţii necesare īn conţinutul testului proiectat, alese după dorinţa cadrului didactic. De exemplu: "Toate subiectele sunt obligatorii" sau "Nu se admit corecturi pe foaia de test" etc. Aceste informaţii vor fi tipărite la baza fiecărei pagini a testului.

 

Conţinutul fiecăruia dintre cāmpuri trebuie editat conform regulilor de editare UnivTest. Pentru aceasta există un grupaj de 10 butoane care oferă posibilitatea folosirii diacriticelor proprii. Tastarea acestora este foarte simplă, iar shortcut-urile sunt foarte uşor de memorat. Acestea se fac vizibile la staţionarea mouse-ului pe fiecare dintre butoane. O foarte mare parte dintre utilizatori folosesc tastatura romānească pentru editare īn mediile foarte cunoscute (de exemplu MS Word). Singura diferenţă īntre modul de tastare utilizat cu această tastatură şi tastarea īn mediul UnivTest este că īn locul tastei ALT - dreapta, aici se foloseşte tasta CTRL (Control). Cele două moduri de tastare sunt redate comparativ īn următorul tabel:

 

Litera

Tastatura RO

UnivTest

ă

ALT-dr + a

CTRL + a

ā

ALT-dr + q

CTRL + q

ī

ALT-dr + i

CTRL + i

ş

ALT-dr + s

CTRL + s

ţ

ALT-dr + t

CTRL + t

Ă

ALT-dr + SHIFT + a

CTRL + SHIFT + a

Ā

ALT-dr + SHIFT + q

CTRL + SHIFT + q

Ī

ALT-dr + SHIFT + i

CTRL + SHIFT + i

Ş

ALT-dr + SHIFT + s

CTRL + SHIFT + s

Ţ

ALT-dr + SHIFT + t

CTRL + SHIFT + t

 

Zona 3:

· Ocazia testării, denumire concurs, examen, activitate este o rubrică importantă pentru testele care vor fi lansate īn reţea şi pentru care se vor elibera diplome de merit. Aceste informaţii vor fi menţionate pe diplome, dar pot fi foarte importante şi pentru gestionarea rezultatelor concursurilor şcolare, examenelor etc., la identificarea candidaţilor īn caz că vor exista coincidenţe de nume. 

 

Zona 4:

· Permisiuni acordate la rezolvarea testului curent sunt permisiuni (bifat "DA", nebifat "NU") acordate pentru fazele ulterioare proiectării testului (rezolvarea prin UnivTest Evaluator sau UnivTest Simulator). Aşa cum este firesc, pe parcursul rezolvării, persoana examinată nu are acces la soluţii, rezolvări sau baremuri de notare. Aceste opţiuni se referă la permisiunile acordate după finalizarea rezolvării testului, moment īn care utilizatorul poate primi informaţii, fără a mai avea acces la modificarea rezultatelor finale. Se permite clonarea individuală a itemilor la fiecare rezolvare, Se permite reordonarea aleatorie a itemilor la fiecare rezolvare, Se permite reordonarea aleatorie a răspunsurilor la fiecare rezolvare sunt permisiuni care se cer pentru fiecare nouă īncărcare a testului de către aplicaţia de evaluare, īn vederea rezolvării. Īn afara faptului că, avānd aceste permisiuni acordate, testele pot fi diferite la īncărcare, ceea ce ar reduce mult posibilitatea copierii, chiar dacă o persoană memorează rezultatele dintr-o rezolvare fictivă, apoi reia rezolvarea testului cu intenţia de a obţine uşor o notă mare, aceasta nu-i va folosi la nimic, fiindcă nu va mai recunoaşte testul īncărcat. Totuşi, oricāt de binevenite par a fi aceste opţiuni, trebuie bine adaptate testului, fiindcă amestecarea itemilor poate strica structura acestuia, dacă ordinea de afişare şi numerotare a itemilor este importantă.

· Īntrerupere maximă admisă īn timpul rezolvării - pauză. Īn timpul rezolvării testului, persoana examinată poate primi permisiunea de a īntrerupe rezolvarea pentru un anumit interval de timp, dacă intervin urgenţe sau dacă această īntrerupere este planificată īn prealabil. Pe parcursul intervalului de īntrerupere, persoana examinată nu are acces la vizualizarea testului. De dreptul la īntrerupere se poate uza o singură dată pe parcursul rezolvării testului. De principiu, această permisiune este stabilită īn această fază, deasemenea şi timpul maxim de īntrerupere. Dacă timpul este 0 (zero), īnseamnă că dreptul la īntrerupere este anulat.

· Nota minimă de la care se va elibera diploma de merit. După terminarea rezolvării unui test, persoana examinată poate primi o diplomă, dacă punctajul obţinut se ridică cel puţin la valoarea stabilită īn această rubrică. Diploma se poate tipări la imprimantă sau se poate salva īn format grafic JPG sau BMP. Valoarea implicită a notei minime de la care se acordă diploma este 8. Aceasta poate fi modificată (mărită sau micşorată) după preferinţe, sau eliberarea diplomei poate fi complet anulată, dacă se optează pentru varianta "fără diplomă".

 

Zona 5:

· Format pagină este secţiunea īn care se pot ajusta marginile paginilor testului. Ajustarea se poate realiza īn fereastra din dreapta panoului, acţionānd butoanele stānga-dreapta corespunzătoare.

 

Zona 6:

· Distanţe īntre paragrafe este secţiunea īn care se pot ajusta distanţele īntre antet şi titlu, īntre titlu şi conţinut, īntre itemii testului. Ajustarea se poate face prin alegerea mărimilor dorite, fiecare unitate reprezentānd īnălţimea rāndului, conform tipului şi mărimii caracterului ales.

 

Zona 7:

· Format răspunsuri grilă: Această secţiune permite utilizatorului formarea numerotării rćspunsurilor la itemii de tip grilă, cāt şi alegerea, aşezarea, montarea sau demontarea casetelor de bifare. Numerotarea poate lipsi, sau poate fi efectuată folosind litere mari sau mici, urmate de punct sau simbolul paranteză rotundă īnchisă. Caseta de bifare poate lipsi, sau poate exista īn formă de pătrat sau cerc, dispusă īnainte sau după numerotaţie.

Desigur, casetele pentru bifare folosesc īn testele care se vor tipări la imprimantă, cu intenţia de a fi utilizate īn manieră clasică, adică de a fi rezolvate direct pe foile de test, prin bifarea sau debifarea răspunsurilor propuse. Īn cazul utilizării aplicaţiei UnivTest Evaluator pentru rezolvarea testelor individual sau īn grup (īn reţea), aceste casete nu sunt necesare, fiindcă această aplicaţie deţine mecanisme proprii care preiau aceste funcţii.

 

Zona 8:

· Comenzile: Butonul "Date implicite" are rolul de a restaura īn panou datele cu care aplicaţia a pornit pentru prima dată (prima pornire după instalare, īnainte de a se memora primele preferinţe), iar butonul "Date iniţiale" restabileşte datele pe care utilizatorul le-a găsit la deschiderea panoului (dacă doreşte să anuleze modificările efectuate). Butonul "Accept" validează opţiunile exprimate şi le face funcţionale, iar butonul "Abandon" determină īnchiderea secţiunii "Format / proprietăţi test", anulānd eventualele operări efectuate.