SELECTAREA INDIVIDUALĂ DIN CULEGEREA ACTIVĂ

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

Secţiunea oferă utilizatorului posibilitatea de a deschide culegerea activă, de a "răsfoi" conţinutul acesteia şi de a selecta manual itemii pe care îi consideră necesari pentru testul curent. Deschiderea culegerii active se realizează din MENU-ul principal (1), din MENU-ul deschis la acţionarea butonului din dreapta al mouse-ului (2), sau din bara de comenzi rapide (3) - conform imaginii de mai jos.

 

 Deschiderea sesiunii de selectare individuala din culegerea activa

 

La efectuarea acestei comenzi, utilizatorul va avea acces la panoul în care va vizualiza cuprinsul culegerii active (1) şi subiectele cuprinse în secţiunea din cuprins bifată.

- Dacă testul conţine deja itemi selectaţi din culegerea activă, la deschiderea panoului aceştia vor fi evidenţiaţi pe fond de o anumită culoare (2), iar denumirile capitolelor din care aceştia fac parte vor fi scrise cu aceeaşi culoare, o nuantă diferită faţă de culoarea de afişare a capitolelor care nu conţin itemi din test.

- Itemii noi pe care îi selectează utilizatorul vor fi evidenţiaţi cu o altă culoare (3), iar denumirile capitolelor din care aceştia fac parte vor fi scrise cu nuanţa închisă a culorii respective. Există un set de culori implicite, recomandate pentru a fi utilizate în aceste cazuri, dar setul de culori se poate configura şi conform opţiunii utilizatorului.

- Problemele neselectate sunt afişate pe fond alb (4). În această fază, utilizatorul poate accesa pe rând capitolele culegerii şi, pentru a selecta sau a deselecta itemii, trebuie să-i bifeze întâi cu mouse-ul, apoi selecţia propriu-zisă se poate face din MENU-ul principal sau din cel secundar, deschis la apăsarea butonului drept al mouse-ului, poziţia "Selectare / deselectare item curent". Selectarea sau deselectarea rapidă se poate obţine cu tasta SPACE sau tasta F5.

- Aplicaţia oferă utilizatorului toate condiţiile ca, în timpul selecţiei, să deţină permanent informaţii privind: numărul total al problemelor culegerii (5), numărul problemelor existente deja în test şi care provin din culegerea activă, numărul problemelor pe care le-a selectat în timpul operaţiunii curente şi care sunt pregătite pentru a fi trimise către test.

- Dacă se doreşte realizarea unui test numai cu itemi de o anumită dificultate, utilizatorul poate folosi funcţia (6) care marchează acea dificultate prin colorarea marginii din stânga a ramei de afişare a itemilor respectivi, identificarea acestora devenind mult mai uşor de realizat.

- Dacă se doreşte afişarea / ascunderea informaţiilor privind proprietăţile itemilor sau soluţiile acestora, aceste efecte se pot obţine cu butoanele (7) din bara de comenzi rapide sau poziţiile corespunzătoare din MENU (Opţiuni - Vizualizare proprietăţi itemi, soluţii / rezolvări).

- Când selectarea se consideră a fi terminată, trimiterea către test a problemelor selectate (validarea selecţiei) se realizează cu butonul "Accept". Butoanele "Selectare integrală capitol" şi "Deselectare capitol" folosesc la selectarea integrală, respectiv deselectarea integrală a capitolului bifat. Revenirea la test (ieşirea din această secţiune), fără validarea unei eventuale selecţii efectuate, se realizează prin butonul "Închidere".

 

 Selectarea individuală a itemilor

 

Căutarea în culegeri - este o funcţie foarte necesară identificării itemilor care tratează o anumită problematică. Secţiunea de căutare permite utilizatorului identificarea unei anumite expresii (formule, grupaj de cuvinte, exprimări diverse etc.), în contextul culegerii active. Această funcţie poate fi deosebit de utilă în situaţiile în care se doreşte identificarea unor probleme care se referă la anumiţi termeni, solicitaţi de utilizator la un moment dat. Comanda pentru accesarea panoului de căutare se poate obţine din MENU principal (1), din bara de comenzi rapide (2), sau din menu-ul secundar deschis la apăsarea butonului drept al mouse-ului (3).

 

 Căutarea în culegeri

 

Panoul de căutare oferă posibilitatea tastării formulei căutate (1 - în imaginea de mai jos). Rigleta 2 foloseşte utilizatorului la obţinerea caracterelor specifice limbajului folosit de culegerea activă, opţiunile 3 limitează zonele de căutare (enunţuri, soluţii, rezolvări şi/sau baremuri de notare). După tastarea formulei care se doreşte căutată şi acţionarea butonului Caută, în fereastra 4 vor fi înscrise coordonatele (capitole, subcapitole şi numerele de ordine) itemilor identificaţi. În continuare, pentru vizualizarea itemilor identificaţi, prin acţionarea butonului "Deschidere capitol şi identifică poziţie bifată" (5), sau prin efectuarea unui dublu-click pe poziţia bifată din fereastra 4, în panoul culegerii deschise se va afişa itemul solicitat.

 

 Căutarea