SELECTARE GLOBALĂ DIN CULEGEREA ACTIVĂ

 

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

Secţiunea oferă utilizatorului posibilitatea selectării conţinutului testului curent mult mai repede, prin alegerea unui anumit număr de probleme din fiecare capitol, fără a fi necesară deschiderea şi vizualizarea conţinutului fiecărui capitol. Totodată, oferă utilizatorului o vedere de ansamblu asupra culegerii active, informaţii privind numărul total de probleme ale culegerii şi repartizarea acestora pe capitole şi grade de dificultate. Desigur, acest mod de a selecta itemii implică o foarte bună cunoaştere a conţinutului culegerii active, iar pentru faptul că alegerea itemilor este întâmplătoare, utilizatorul neavând control decât asupra numărului de probleme selectate din anumite capitole şi cu anumite grade de dificultate, utilizarea acestei secţiuni nu se recomandă atunci când alegerea itemilor trebuie efectuată conform altor criterii sau strict în funcţie de anumite tipuri de probleme.

Un caz particular în care, pentru selectarea itemilor testului, această secţiune îşi dovedeşte cu adevărat utilitatea, este alegerea itemilor în vederea alcătuirii testelor care urmează a fi clonate prin alegerea aleatorie a itemilor din capitole. Această funcţie a aplicaţiei UnivTest va fi explicată amănunţit într-un capitol următor.

Secţiunea poate fi apelată din MENU-ul principal (1), din MENU-ul deschis la actionarea butonului din dreapta al mouse-ului (2), sau din bara de comenzi rapide (3) - conform imaginii de mai jos.

 

 Selectare globală din culegerea activă

 Selectare globală din culegerea activă

 

Valorile din prima coloană a tabelului (total - 1) reprezintă numărul total de probleme din fiecare capitol (vezi imaginea de mai sus). Următoarea coloană (selectaţi2) conţine numerele de probleme deja existente în testul curent din fiecare capitol. A treia coloană (disponibili3) include numerele de probleme disponibile (încă neselectate) din fiecare capitol, iar următoarea coloană (noi - 4), încadrată de butoane stânga-dreapta, conţine numărul problemelor selectate în această sesiune pentru a fi adăugate testului curent. Din partea dreaptă a panoului (5) se pot bifa/debifa butoanele, astfel încât să fie inventariate numai problemele de anumite dificultăţi din fiecare capitol.

În exemplul de mai sus, utilizatorul a dorit să compună conţinutul testului din: 3 itemi de dificultate mică din capitolul "Numere raţionale nenegative", 3 itemi de dificultate medie din capitolul "Rapoarte şi proporţii" şi 2 itemi de dificultate mare din capitolul "Numere întregi", în total 8 itemi. După ce a selectat, pentru fiecare capitol, categoriile de dificultate din care se permite alegerea aleatorie a itemilor (indicate de săgeţi), cu ajutorul butoanelor stânga-dreapta (coloana 4), a dimensionat numărul de itemi noi din fiecare capitol, cumulând totalul de 8 itemi (vezi totalul indicat de săgeată din rândul 6, din baza imaginii de mai sus).

Fiecare dintre butoanele 7 ajută la selectarea sau deselectarea integrală a dificultăţii corespunzătoare coloanei în care se află. Astfel, dacă se apasă butonul din coloana corespunzătoare dificultăţii 2 (medie), toate check-box-urile din acea coloană vor fi bifate, iar dacă se repetă apăsarea butonului, toate check-box-urile din acea coloană vor fi debifate, excluzând din inventariere toţi itemii de dificultate medie.

Acţionând butoanele stânga-dreapta, corespunzătoare fiecărui capitol, utilizatorul poate realiza o selectare grosieră (fără vizualizarea itemilor) a conţinutului testului, apoi, prin apăsarea butonului "Accept" selecţia va fi validată iar testul va primi în plus problemele selectate, care se vor dispune în continuarea celor existente. Prin apăsarea butonului "Abandon" se va părăsi secţiunea fără validarea unei eventuale selecţii efectuată în prealabil.

 

Un caz particular, care face această funcţie deosebit de utilă, este pregătirea testelor pentru clonarea prin metoda alegerii aleatorie a itemilor din capitole. Evident, culegerea din care se va efectua selectarea în acest scop trebuie să corespundă cerinţelor acestei operaţiuni. Mai multe despre această particularitate se pot obţine din capitolul care tratează exclusiv clonarea itemilor.