SELECTAREA ITEMILOR DIN COLECŢII PERSONALE

(exclusiv la UnivTest Generator Pro)

 

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

Selectarea din colecţiile personale este o altă cale care poate fi folosită pentru alcătuirea conţinutului unui test. În afara colecţiei personale demonstrative, care se instalează odată cu celelalte file ale aplicaţiei, alte colecţii personale există numai dacă au fost realizate de către utilizator, rolul acestora fiind acela de a stoca diverse categorii de itemi cu care utilizatorul lucrează frecvent. Alcătuirea şi gestionarea colecţiilor personale vor fi explicate în alt capitol al ghidului de utilizare.

Dacă se doreşte folosirea unor probleme stocate în colecţiile personale, atunci se va deschide sesiunea corespunzătoare din MENU-ul principal (1), din bara de comenzi rapide (2), sau din MENU-ul deschis la acţionarea butonului din dreapta al mouse-ului (3) - conform imaginii de mai jos.

 

 Deschiderea sectiunii de selectare a itemilor din colectii personale

 

Utilizarea colecţiilor personale, în scopul selectării itemilor pentru alcătuirea testelor de evaluare, este foarte asemănătoare cu utilizarea culegerilor electronice interactive, secţiunea "selectare individuală".

 

 Selectarea itemilor din colectii personale

 

1 - Dacă există mai multe colecţii personale, din MENU - Selectare colecţie se poate activa colecţia preferată. Ultima colecţie activată va fi memorată, devenind implicită şi activându-se la fiecare pornire a aplicaţiei. Mai mult chiar, pentru a uşura cat mai mult operarea şi a scuti utilizatorul de a repeta anumite comenzi, la fiecare redeschidere a secţiunii se va afişa conţinutul ultimului capitol în care s-a operat.

2 - Menu-ul fiecărei colecţii personale va fi afişat în structură de arbore, deosebit de intuitiv şi uşor de accesat.

3 - Selectarea itemilor se poate realiza prin identificare (click pe textul itemului) şi apoi apăsarea tastei SPACE, a tastei F5, sau a butonului indicat de săgeată din bara de comenzi din baza ferestrei, sau din MENU secundar, deschis la apăsarea butonului drept al mouse-ului (4).

5 - Funcţia de cautare, ca şi în cazul culegerilor electronice interactive, are rolul de a ajuta utilizatorul în identificarea imediată a tuturor itemilor care conţin o anumită secvenţă de text predefinită.

6 - Cu butoanele "Selectare capitol" şi "Deselectare capitol" din bara de comenzi 6 se poate selecta, respectiv deselecta întregul conţinut al capitolului deschis în acel moment. După terminarea selecţiei, pentru aducerea itemilor selectaţi în test, trebuie apăsat butonul "Accept", iar pentru părăsirea secţiunii fără validarea unei eventuale selecţii prealabile, poate fi apăsat butonul "Închidere".