REALIZAREA ŞI UTILIZAREA COLECŢIILOR PERSONALE

(exclusiv la UnivTest Generator Pro)

 

Un alt mare avantaj pe care aplicaţia UnivTest Generator îl pune la dispoziţia utilizatorului este acela de a da posibilitatea acestuia să îşi realizeze propriile culegeri de probleme, colecţii personale cu aplicaţii favorite, pe care le poate accesa şi utiliza în orice situaţii. Ca şi culegerile electronice interactive, colecţiile personale sunt baze de date externe, care pot îngloba un număr practic infinit de informaţii şi care sunt citite de UnivTest, în vederea alcătuirii testelor de evaluare.
Drepturile exclusive şi permanente de proprietate asupra unei colecţii personale aparţin, desigur, utilizatorului care a creat-o. Acesta este motivul pentru care se impune ca o colecţie personală să poată fi folosită independent, fără a obliga utilizatorul să investească într-o aplicaţie suport, cum ar fi UnivTest Generator, aplicaţie costisitoare, care îndeplineşte multe alte funcţii în afara celor necesare deschiderii, vizualizării şi / sau modificării colecţiilor personale. Dar formatul colecţiilor personale este specific UnivTest şi, pentru a rezolva această problemă, producătorul a realizat aplicaţia UnivTest Editor şi a oferit-o gratuit (freeware) creatorilor şi utilizatorilor de colecţii personale. Formatul unei colecţii personale este astfel constituit, încât, la solicitarea autorului de drept, oricând aceasta poate fi transformată într-o culegere electronică interactivă.

 

Utilizarea colecţiilor personale pentru alcătuirea conţinutului unui test este explicată într-un capitol precedent. Acest capitol va prezenta modalitatea în care se pot defini, structura şi popula colecţiile personale.

 

1. Cum se realizează o colecţie personală nouă;

2. Cum se realizează şi actualizează conţinutul unei colecţii personale;

3. Detalii tehnice şi recomandări .

1. CUM SE REALIZEAZĂ O COLECŢIE PESONALĂ NOUĂ

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

Realizarea unei noi colecţii personale se poate efectua numai din sesiunea "Gestionare colecţii personale", care poate fi deschisă din MENU-ul principal (1), din butonul corespunzător din bara de comenzi rapide (2) sau din MENU-ul deschis la acţionarea butonului din dreapta al mouse-ului (3), conform imaginii de mai jos.

 

 deschiderea sesiunii "Gestionarea colectiilor personale"

 

La prima utilizare, aplicaţia UnivTest Generator conţine numai o colecţie demonstrativă (indicată de săgeată, în imaginea de mai jos), sau nu conţine deloc colecţii personale, acestea urmând să fie realizate de către utilizator. Pentru realizarea unei colecţii noi, utilizatorul trebuie să acceseze MENU - Organizare - Colecţie nouă (1). În fereastra de interogare deschisă, utilizatorul trebuie să insereze denumirea colecţiei personale (2) şi (opţional) să realizeze o scurtă descriere a acesteia (3), necesară în cazurile în care, fiind create mai multe colecţii, se impune o identificare conform acestor date suplimentare. Dacă se doreşte utilizarea de diacritice, acestea se pot obţine foarte uşor din rigleta de caractere 4. După definirea denumirii, noua colecţie va fi inclusă în MENU-ul principal - Selectare colecţie, loc din care se vor putea selecta colecţiile personale realizate, indiferent care ar fi numărul acestora.

 

 Realizarea unei noi colectii personale

 

Pentru a funcţiona corespunzător, colecţiei nou create trebuie să i se construiască un menu în structură de arbore. Utilizatorul trebuie să conceapă o structură a colecţiei, definindu-i capitolele. Desigur, alegerea din acest stadiu a unei structuri nu poate fi definitivă, avându-se în vedere că încă nu există un conţinut al colecţiei. Această operaţiune poate fi continuată oricând, aşa cum oricând se pot aduce orice fel de modificări. În acest stadiu, important este să se definească primul capitol, pentru a se crea calea pentru primii itemi care vor fi adăugati în conţinut. Aceasta se poate realiza prin comanda Organizare - Realizare capitol nou, dată din MENU-ul principal (1). Urmare comenzii, se va deschide un panou, în care utilizatorul poate tasta denumirea noului capitol (în spatiul 4).

 

 

Urmând aceiaşi paşi, se pot defini toate capitolele. Fiecare nou capitol definit va lua initial poziţia 1 ca nivel în structura de arbore, adică poziţia de capitol principal. Dacă se doreşte comutarea unui capitol pe un nivel următor (poziţie de capitol secundar sau subcapitol), atunci aceasta se poate realiza din Menu - Organizare - Repoziţionare capitol - la dreapta un nivel. În imaginea de mai sus, "Subcapitol 21" a fost poziţionat sub "Capitol 2" şi, prin repoziţionare la dreapta un nivel, a devenit subcapitol. La fel s-a procedat cu "Subcapitol 22". După ce a fost creat, "Subcapitol 221" a fost repoziţionat la dreapta un nivel, apoi în sus o poziţie, de câte ori a fost nevoie, până a ajuns imediat sub "Subcapitol 22", apoi a fost repoziţionat la dreapta un nivel, devenind subcapitol al subcapitolului "Subcapitol 22".

Deşi pare destul de complicată la prima vedere, această operare se va deprinde uşor cu puţin exerciţiu. În plus, organizarea unei colecţii este necesară atunci când este realizată, mai puţin în timpul completării datelor şi deloc atunci când este folosită pentru alcătuirea testelor. Ca reguli pentru repoziţionarea capitolelor, este bine să se reţină:

- Un capitol poate fi repoziţionat la stânga sau la dreapta un nivel, numai dacă între nivelul urmărit şi cel al capitolului imediat superior există o diferenţă de cel mult un nivel;

- Un capitol poate fi repoziţionat în sus sau în jos o poziţie, numai dacă nivelul său corespunde cu nivelul capitolului cu care va face schimb de locuri.

Dacă se doreşte, totuşi, mutarea unui capitol pe o anumită poziţie şi asta nu se poate face direct din cauza regulilor de mai sus, atunci se pot modifica caracteristicile altor capitole, până când mutarea va fi posibilă fără încălcarea acestor reguli. De exemplu, dacă nu există altă soluţie, toate capitolele create se vor aduce la acelaşi nivel, se va efectua mutarea, apoi se va reveni asupra modificărilor efectuate.

2. CUM SE REALIZEAZĂ ŞI ACTUALIZEAZĂ CONŢINUTUL UNEI COLECŢII PERSONALE

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

Faza imediat următoare definirii unei colecţii personale şi a structurii acesteia este popularea ei cu itemi culeşi din diverse surse. Exerciţiile şi problemele colecţiilor personale pot proveni numai din paginite testului curent, adică un item, pentru a fi inclus într-o colecţie personală, trebuie întâi adus în testul curent, fie dintr-o culegere electronică interactivă, fie editat de către utilizator în acest scop. Evident, dacă un test conţine mai multi itemi, pentru a se cunoaşte care este cel ales pentru a fi copiat în colecţia personală, acesta trebuie întâi selectat (bifat cu mouse-ul). Următorii paşi sunt memorarea şi copierea propriu-zisă, iar acesta din urmă implică deschiderea sesiunii de gestionare colecţii personale, selectarea colecţiei şi a capitolului acesteia în care se doreşte copierea itemului, apoi realizarea efectivă a copierii.

Memorarea se poate realiza prin comanda "Memorare item", dată din MENU-ul principal (1), din bara de comenzi rapide (2), din MENU-ul deschis la acţionarea butonului din dreapta al mouse-ului (3) - conform imaginii de mai jos, sau, prin shortcut universal CTRL + C (Copy). Dar, memorarea unui item este o fază comună, premergătoare mai multor operaţiuni necesare gestionării itemilor, a exportării lor, a copierii în alte sesiuni de lucru etc., nefiind specifică doar copierii itemilor în colecţii personale. Prin urmare, folosind comanda clasică de memorare a itemului selectat, accesul către colecţia personală nu poate fi simplificat, dacă avem în vedere reducerea numărului de comenzi care trebuie efectuate pentru aceasta.

 

 Memorarea unui item pentru operatiuni comune

 

Totuşi, pentru simplificarea, atât cât se poate, a procedeului de copiere a itemilor în colecţii personale, s-a prevăzut o comandă specială care deschide sesiunea de colecţii personale simultan cu memorarea itemului selectat, reducând astfel cu un pas această procedură. Această comandă este "Stocare (copiere) în colecţii personale" şi poate fi dată din MENU-ul principal (4), din bara de comenzi rapide (5), sau din MENU-ul deschis la acţionarea butonului din dreapta al mouse-ului (6) - imaginea de mai sus. Tot în scopul simplificării acestei operaţiuni, la fiecare deschidere a sesiunii de gestionare colecţii personale, se va deschide colecţia şi capitolul acesteia în care s-au operat cele mai recente modificări, reducându-se astfel cu încă 1-2 paşi această procedură.

Când itemul selectat este memorat şi sesiunea de gestionare a colecţiilor personale este deschisă, utilizatorul trebuie să stabilească locaţia în care se va efectua inserarea, adică să activeze colecţia şi să deschidă capitolul acesteia, în care se doreşte copierea itemului. 

 

 inserarea unui item în colectia personală

 

Itemul memorat poate fi inserat în conţinutul capitolului deschis prin comanda "Inserare item memorat", dată din MENU-ul principal (1), din butonul corespunzător din bara de comenzi rapide (2), sau din MENU-ul deschis la acţionarea butonului din dreapta al mouse-ului (3), conform imaginii de mai sus, sau, cel mai simplu, prin cunoscutul shortcut "Paste" (CTRL+V).

Itemii inseraţi într-un capitol al unei colecţii personale se vor dispune automat în ordinea crescătoare a dificultăţilor lor, începând cu itemii pasivi (dificultate 0) şi terminând cu itemii de dificultate mare (3). Dacă, de exemplu, într-un capitol există itemi din toate categoriile de dificultate şi se inserează un item de dificultate medie (2), atunci acesta va putea fi regăsit sub ultimul item de dificultate medie şi deasupra primului item de dificultate mare. S-a considerat că ordinea dispunerii itemilor în cadrul aceleeaşi dificultăţi nu contează, motiv pentru care nu există funcţii speciale pentru reordonare. Dacă, totuşi, consideră cineva că aceasta contează, este bine de ştiut că ordinea de aşezare a itemilor în capitol respectă ordinea inserării lor.

3. DETALII TEHNICE ŞI RECOMANDĂRI

1 - IMPORTANT! La selectarea unui item dintr-o colecţie personală, acesta ajunge în test cu informaţii precise privind provenienţa sa (denumire colecţie, index capitol, grad dificultate etc.). Există o funcţie importantă a aplicaţiei UnivTest Generator care foloseşte asemenea informaţii, aceasta fiind clonarea testelor prin alegerea aleatorie a itemilor din capitole (pseudoclonare). Dacă testul care include itemi selectaţi din colecţii personale este salvat şi apoi se operează modificări în structura colecţiilor sursă, informaţiile primite de itemii testului nu mai sunt de actualitate, ceea ce face ca, în eventualitatea clonării testului, aceste imprecizii să producă disfuncţionalităţi. Desigur, colecţiile personale pot fi oricând modificate, acesta este şi scopul acestor baze de date şi nu se pot face interdicţii în acest sens. Apoi, aplicaţia este astfel concepută încât să semnaleze eventualele necorelări pe care le identifică între informaţiile itemilor şi situaţia existentă în momentul clonării, dar nu poate repara aceste necorelări, ci poate numai să ignore itemii în cauză, ceea ce înseamnă disfuncţionalitatea acestora, neplăcere care poate fi evitată cu puţină atenţie din partea utilizatorului. Atât timp cât utilizatorul nu foloseşte această funcţie în activitatea sa, sau atât timp cât o colecţie personală nu a fost folosită la selectarea itemilor pentru proiectarea unui test de evaluare, această colecţie poate suferi orice fel de modificări, dar după ce a fost folosită, chiar numai o singură dată în acest scop, este bine să se cunoască şi să se ţină cont de următoarele situaţii:

  a) La deschiderea unei noi colecţii personale, denumirea acesteia trebuie stabilită astfel încât să nu se simta nevoia ulterioară de a fi modificată. Dacă datele unui item dintr-un test salvat se referă la o colecţie personală cu o anumită denumire şi, pe parcurs, denumirea acesteia este schimbată, aplicaţia nu va mai recunoaşte provenienţa itemului respectiv;

  b) Când se concepe cuprinsul (structura de arbore) unei colecţii personale, este bine ca această operaţiune să se facă foarte atent, pentru a se evita nevoia de a se efectua modificări ulterioare. Dacă datele unui item dintr-un test salvat se referă la un anumit index de capitol dintr-o colecţie personală (numărul de ordine al capitolului în colecţie) şi, pe parcurs, dispunerea acestui capitol se modifică (dacă se intercalează alte capitole înaintea lui, sau se comută capitolul din poziţia iniţială), atunci referirea itemului se va face către alt capitol decât cel vizat;

  c) De regulă, nevoia mutării unui item dintr-un capitol în altul intervine atunci când se consideră că acesta nu corespunde criteriilor după care au fost selectaţi ceilalţi itemi din capitolul iniţial. Când se alipeşte un item nou unei colecţii personale, dispunerea acestuia în capitolul X, subcapitolul Y etc. din cuprinsul colecţiei, trebuie făcută cu multă atenţie, pentru a se evita nevoia de a fi transferat ulterior în altă locaţie. Dacă un item dintr-un test salvat corespunde anumitor criterii şi datele sale se referă la un anumit index de capitol dintr-o colecţie personală (numărul de ordine al capitolului în colecţie) şi, pe parcurs, locaţia itemului este schimbată, clonarea va fi dirijată către capitolul iniţial, ai cărui itemi nu corespund criteriilor itemului respectiv.

  De reţinut este faptul că situaţiile descrise mai sus se referă numai la modificări, nicidecum la adăugiri, ceea ce înseamnă că unei colecţii personale i se pot adăuga oricând noi capitole în continuarea celor existente (nu intercalate printre acestea) şi noi itemi, atât în capitolele deja existente, cât şi în cele adăugate recent, fără riscul ca aceste operaţiuni să afecteze funcţia de clonare a testelor.

 

2 - În paginile testului nu se pot selecta, în acelaşi timp, mai mulţi itemi, fiindcă aceasta contravine celor mai importante funcţii ale aplicaţiei. Acesta este motivul pentru care inserarea itemilor în colecţiile personale trebuie repetată pentru fiecare item în parte, nefiind posibil un transfer global al acestora;

 

3 - Teoretic, nu există o limită privind cantitatea de informaţii pe care o poate cuprinde o colecţie personală. Totuşi, pentru a nu se solicita în exces resursele sistemului (RAM, în special), autorul a limitat numărul maxim de capitole al unei colecţii la 200 şi numărul maxim de itemi admişi într-un capitol la 150, ceea ce înseamnă că o colecţie are o capacitate totală de 30000 itemi şi este puţin probabil că s-ar simţi nevoia de o capacitate mai mare. În schimb, numărul colecţiilor personale nu este limitat, poate fi oricât de mare dacă utilizatorul îşi administrează bine sistemul (spaţiul liber pe HDD, de exemplu), sau dacă foloseşte şi alte medii de stocare.

 

4 - Colecţiile personale sunt file distincte cu extensia "CLP". Faţă de culegerile electronice interactive, care se instalează într-o locaţie unică şi securizată, care se declară în regiştrii sistemului de operare şi care nu funcţionează dacă nu sunt instalate prin aplicaţia specifică de instalare oferită de producător, colecţiile personale sunt file independente, baze de date la care accesul este liber, astfel încât să poată fi folosite în orice fel de condiţii. Mai mult decât atât, accesul utilizatorilor în locaţia din care lucrează colecţiile personale este permis şi chiar indicat, avându-se în vedere că aceştia pot adăuga oricând baze de date noi, provenite de la alţi utilizatori. Totuşi, chiar ca file independente fiind, colecţiile personale nu pot fi salvate oriunde, ci într-o locaţie la care aplicaţia UnivTest Generator să poată avea acces la punerea ei în execuţie, pentru a le putea identifica şi inventaria uşor. Această situaţie este favorabilă şi pentru utilizatorul care transferă colecţiile pe suporţi externi securizaţi sau care face schimb de colecţii personale cu alţi utilizatori, fiindcă ştie oricând unde se află acestea. UnivTest Generator se poate instala într-o locaţie implicită sau pe calea indicată de utilizator şi, oriunde ar fi instalat, îşi crează subdirectorul "ColecUT", în care îşi copiază colecţia demonstrativă care însoţeşte install-ul aplicaţiei. Acest subdirector va fi folosit în continuare şi pentru găzduirea colecţiilor personale realizate de utilizator, cât şi ca locaţie de copiere a colecţiilor procurate de la alţi utilizatori. ATENŢIE! Numai dacă se numeşte "ColecUT" şi numai dacă este subdirector al directorului de instalare, UnivTest Generator va recunoaşte colecţiile personale pe care le conţine.

 

5IMPORTANT! O colecţie personală nu deţine protecţii antipiratare şi poate fi recunoscută de o aplicaţie UnivTest chiar dacă a fost concepută pe alt calculator. Dacă autorul unei colecţii personale consideră că este nevoie să-şi securizeze lucrarea, aceasta se poate realiza prin transpunerea ei în format de culegere electronică interactivă, situaţie în care accesul la cuprinsul ei va fi limitat şi controlat. La cererea autorului şi fără obligaţii din partea acestuia, firma producătoare va efectua transpunerea colecţiei în format electronic interactiv, protejat prin parolă. Culegerea astfel finalizată va fi proprietatea exclusivă şi definitivă a autorului, iar acesta va fi pus în posesia install-ului culegerii şi a singurului exemplar (producătorul nu-şi opreşte copii ale acestor materiale) al aplicaţiei de determinare a parolei de activare. Singura condiţie pe care o impune producătorul este ca materialul final să existe în format de colecţie personală UnivTest, astfel încât transpunerea să se poată efectua cu instrumentele specializate pe care le are la dispoziţie.

 

6 - Pentru securizarea colecţiilor personale se recomandă ca, periodic, utilizatorul să efectueze copii de siguranţă şi să le plaseze pe suporţi cât mai siguri, preferabil CD sau unităţi de memorie externă, care nu pot fi afectaţi de eventuale defecţiuni ale sistemului.

 

7 - Spre deosebire de culegerile electronice interactive, colecţiile personale nu conţin motoare proprii care le pot da caracteristici distincte. Astfel, o colecţie personală nu poate conţine itemi care se pot clona individual, iar dacă un item clonabil (care provine dintr-o culegere care permite această proprietate) este adăugat într-o colecţie personală, îşi pierde proprietatea de clonare. În schimb, memorarea datelor se realizează după aceeaşi structură, ceea ce permite unui item grilă (de exemplu) care provine dintr-o colecţie personală să-şi modifice ordinea variantelor de răspuns, să se transforme din item grilă în item non-grilă etc.