SALVAREA TESTELOR

 

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

Prin salvarea unui test se înţelege operaţiunea prin care conţinutul şi caracteristicile testului respectiv sunt memorate într-un fişier, scris la o anumită locaţie, pentru a fi ulterior accesat, editat în continuare sau reutilizat, securizat pe alt suport (HDD, CD, etc.) etc. Testele pot fi salvate într-un format distinct şi specific UnivTest, având forma "Denumire test.UTG", unde "UTG" este extensia specifică, după care formatul filei poate fi recunoscut de sistemul de operare.

 

Salvarea testului este o operaţiune prea importantă pentru a fi lăsată numai la latitudinea utilizatorului. Acesta poate proiecta un test nou, sau poate deschide un test salvat anterior, pentru a-i aduce modificări importante, apoi, din neatenţie, îl poate închide fără să-l salveze, pierzând astfel rezultatele muncii sale. UnivTest Generator nu permite astfel de situaţii, avertizând utilizatorul, chiar cu riscul de a deveni agasant, ori de câte ori acesta poate greşi şi explicându-i care este riscul efectuării altor operaţiuni care ar putea pune în pericol siguranţa testului. De exemplu, dacă utilizatorul optează pentru închiderea aplicaţiei, sau pentru deschiderea unui alt test, în timp ce aplicaţia deţine deja un test încărcat şi care a suferit modificări, acesta este avertizat şi i se oderă posibilitatea de a reveni pentru a salva întâi testul existent. Mai mult decât atât, aplicaţia deţine o funcţie de autosalvare care salvează testul aflat în lucru, la anumite intervale de timp, astfel încât, la o eventuală întrerupere bruscă a funcţionării, cauzată de factori care nu depind de voinţa utilizatorului, acesta să poată recupera ulterior munca depusă.

 

Salvarea testului curent se poate efectua din MENU-ul principal (1), sau din bara de comenzi rapide (2). Dacă un test nou se află în faza de proiectare, sau unui test deja proiectat i s-au adus modificări de formă sau conţinut şi utilizatorul efectuează o altă comandă care poate conduce la pierderea datelor testului curent, atunci este atenţionat asupra acestei situaţii (mesajul 3), înainte de a se executa comanda respectivă.

 

 Salvarea testelor

 

Dacă fila test are o denumire, adică dacă testul a mai fost salvat, atunci aplicaţia cunoaşte sub ce denumire şi la ce locaţie trebuie să-l salveze şi, urmare comenzii "Salvare test", salvarea se va face imediat, iar utilizatorul va primi un mesaj care confirmă aceasta. Dar, dacă este un test nou, care nu a mai fost salvat niciodată, atunci utilizatorul trebuie să indice sub ce denumire se va efectua salvarea şi în care locaţie, situaţie în care se va deschide fereastra de salvare teste. Aici, utilizatorul trebuie să stabilească în fereastra 1 calea de salvare şi să tasteze numele filei în câmpul 3. Fereastra 2 serveşte la vizualizarea filelor de acelaşi format, care deja au fost salvate pe calea selectată.

 

 Salvarea testelor în format UTG

 

Denumirea filei nu poate fi întotdeauna destul de sugestivă pentru a ajuta utilizatorul la identificarea ulterioară a unui test, mai ales dacă identificarea trebuie făcută printr-un număr mai mare de file. Dacă utilizatorul caută un anumit test şi denumirea acestuia nu-l ajută prea mult pentru a-l identifica printre altele salvate în aceeaşi locaţie, ar trebui să le deschidă pe rând şi să le studieze pentru a recunoaşte testul căutat, operaţiune migăloasă şi costisitoare ca timp. Aici UnivTest vine cu o noutate, o funcţie care are menirea de a preîntâmpina astfel de situaţii. Astfel, în câmpul 6, la salvarea filei, utilizatorul poate insera mai pe larg câteva date (comentarii) privind fila salvată, informaţii care ulterior se vor putea vedea simultan cu bifarea denumirii testului în fereastra 2.

 

Dacă utilizatorul doreşte să renunţe la o filă pe care o vizualizează în fereastra 2 şi despre care consideră că nu mai are utilitate, trebuie să o bifeze cu mouse-ul, să acţioneze butonul "Ştergere" şi să confirme cu "Da" mesajul interogativ care îi va fi adresat. Dacă se doreşte ştergerea unui grup de file, operaţiunea trebuie repetată pentru fiecare filă în parte.

 

S-a văzut că, dacă testul are deja o denumire atribuită, prin comanda "Salvare test", salvarea va fi executată fără a mai fi necesară deschiderea ferestrei de salvare şi completarea datelor. Dar, dacă utilizatorul doreşte să salveze o filă test sub o denumire diferită faţă de cea pe care o are deja şi/sau într-o nouă locaţie, atunci trebuie să se folosească de fereastra de salvare pentru a atribui filei test noile date (altă denumire şi/sau altă locaţie de salvare). În acest caz, poate folosi comanda din MENU principal "Salvare test ca ...", situaţie în care fereastra de salvare se va deschide necondiţionat, chiar dacă fila test a fost deja nominalizată.

 

Salvarea testelor a fost prezentată aici ca fiind o măsură de siguranţă, folosită pentru protejarea testelor în care s-a investit timp şi efort intelectual, dar această operaţiune protejează numai fila salvată în acel moment, nu şi filele care au fost salvate anterior. În situaţia în care denumirea filei care se salvează coincide cu denumirea unei file care deja există în locaţia de salvare, salvarea înseamnă suprascrierea filei existente şi pierderea definitivă a acesteia. Aceste cazuri sunt soluţionate prin mesaje de atenţionare care obligă utilizatorul să acorde un plus de atenţie, să verifice dacă fila existentă poate fi suprascrisă, dându-i şi posibilitatea de a renunţa dacă va constata că suprascrierea ar produce o pierdere.

 

Cât despre "Salvare multiplă clone" (5), această opţiune atrage în execuţie o funcţie deosebită a aplicaţiilor UnivTest şi anume "Clonarea testelor", care va fi prezentată în amănunt într-un capitol distinct al acestui curs. La opţiunea utizatorului, dacă bifează "Salvare multiplă clone", câmpurile "Nr. clone:" şi "De la numărul:" se vor activa, astfel încât testul să poată fi salvat într-un număr de clone şi începând cu numerotarea care se doresc. Avându-se în vedere aplicabilitatea extinsă pe care o are aplicaţia în cazul examenelor şi a concursurilor naţionale, acestă funcţie poate salva milioane de clone ale unui test. Pentru evitarea suprascrierii, denumirii testului de bază i se adaugă un index care va deveni foarte util şi în utilizarea clonelor, pentru identificarea acestora. Acest index se adaugă şi titlului intern al fiecărei clone. De exemplu, dacă un test se numeşte: "Probă scrisă.utg", clonele cu numerele 345, 346, 347 se vor denumi:

Probă scrisă_0000345.utg;

Probă scrisă_0000346.utg;

Probă scrisă_0000347.utg.

Salvarea unui număr atât de mare de clone este o operaţiune care poate dura timp mai îndelungat. Durata salvării unei clone depinde de complexitatea testului, de cât de multe baze de date sunt consultate în vederea clonării şi, evident, de viteza procesorului calculatorului. Uneori nu este indicat să se salveze deodată un număr foarte mare de clone, de exemplu 250.000, cam câte ar fi necesare pentru examenul de Bacalaureat. Dacă utilizatorul comandă salvarea primelor 15.000 clone, cu numărătoarea începând de la 15.001 (ceea ce înseamnă clonarea şi salvarea de la 15.001 la 30.000), este foarte probabil ca, până ce calculatorul îşi termină munca, sa poată uita aceste cifre, sau poate că atunci operaţiunea de clonare şi salvare va fi administrată de alt utilizator care nu cunoaşte aceste valori. Aplicaţia este pregătită şi pentru astfel de situaţii, astfel încât, atunci când se va pregăti salvarea noului lot de clone, câmpul "Nr. clone:" va conţine numărul 15.000, în eventualitatea că se doreşte ca loturile salvate să fie de mărimi egale, iar câmpul "De la numărul:" va conţine numărul 30.001, asta sugerând că aplicaţia este pregătită să efectueze numerotarea în continuarea celei precedente. Aceste valori se memorează, revenind şi după eventuale întreruperi în funcţionarea aplicaţiei şi/sau a calculatorului.