EXPORTAREA TESTELOR

 

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

Exportarea unui test este operaţiunea prin care un test este salvat într-un format compatibil cu alte aplicaţii, astfel încât să devină funcţional pentru acestea. UnivTest Generator poate exporta integral teste în format HTML (compatibil Internet Explorer) şi parţial în format TXT (Text Document, compatibil cu orice editor de texte). Se ştie că formatul text nu suportă imagini sau simboluri grafice, astfel încât exportarea unui test în format TXT implică, în prealabil, revizuirea conţinutului acestuia şi eliminarea tuturor simbolurilor care ar genera în text fragmente neinteligibile. În ce priveşte formatele DOC şi DOCX, specifice MS Office Word, avându-se în vedere că UnivTest poate exporta integral teste în format HTML, că Internet Explorer este o aplicaţie "open source" şi că filele HTML sunt compatibile cu MS Office Word, înseamnă că UnivTest poate exporta şi în acest format, dar indirect, adică filele HTML rezultate prin export pot fi importate de MS Office Word cu uşurinţă.

 

 Exportarea testelor

 

Comanda de exportare a testului curent se poate efectua din MENU-ul principal. Ramura Export test se bifurcă în două subramuri, lăsând utilizatorul să decidă dacă doreste să exporte testul în format HTML sau în format TXT. În fereastra de export, la rândul lor, aceste două subramuri se bifurcă si ele în mai multe variante (imaginea care urmează). Fereastra de export este similară cu cea de salvare a filelor, cu deosebirea că este configurată specific exportului de teste.

Exportul în format HTML se poate realiza în trei variante:

- HTML - Grafic, paginaţie identică (1 în imaginea de mai jos) este formatul care reproduce întocmai repartizarea pe pagini a itemilor testului. Avantajul unui astfel de format este acela că se exportă şi mecanismul de derulare a paginilor şi de comutare din vizualizare enunţuri în vizualizare soluţii şi invers. Dezavantajul constă în faptul că testul este alcătuit din itemii exportaţi în format grafic, fapt care reduce utilitatea filei exportate, dacă aceasta urmează să sufere o prelucrare ulterioară;

     Click aici pentru a vizualiza un exemplu de test exportat în format HTML - Grafic, paginatie identica !

 

- HTML - Static, Unicode Text (2 în imaginea de mai jos) este formatul care reproduce testele în mod text, cu mare fidelitate. I se spune "static" fiindcă nu deţine elemente active, fiind destinat numai studiului vizual şi "Unicode Text" fiindcă transformă caracterele specifice româneşti (diacritice) în Unicode. Înainte de exportarea filei, utilizatorul trebuie să decidă dacă testul exportat va conţine numai enunţurile sau şi celelalte componente (soluţiile şi rezolvările);

     Click aici pentru a vizualiza un exemplu de test exportat în format HTML - Unicode !

 

- HTML - Dinamic, Test grilă interactiv - explusiv la UnivTest Generator Pro (3 în imaginea de mai jos) este, poate, cel mai interesant şi util format în care se poate face un astfel de export. Testele astfel exportate, pot fi postate pe un site şi pot fi rezolvate on-line. Formatul conţine elemente de JavaScript şi PhP, mecanisme logice care calculează notele imediat după terminarea rezolvării şi afişează rezultatele. Acesta este motivul pentru care acest format este disponibil numai pentru testele de tip grilă, care se pot autocorecta. Aici există mai multe opţiuni: Dacă utilizatorul doreşte să primească rezultatele rezolvărilor la o anumită adresă de e-mail (feedback), atunci trebuie să tasteze acea adresă în rubrica destinată acestui scop. Dacă această rubrică rămâne necompletată, aplicaţia va interpreta că nu se doreşte comunicarea rezultatelor. "Soluţie unică" este forma recomandată pentru testele grilă care au o singură variantă de răspuns corectă. Dacă testul conţine itemi care au mai multe variante de răspuns corecte, atunci trebuie să se opteze pentru varianta "Soluţie multiplă". De fapt, cele două variante nu se exclud reciproc. Aplicaţia va semnala cazul în care se optează pentru "Soluţie unică" şi va interzice continuarea exportării, dacă testul conţine cel puţin un item care are mai multe variante de răspuns corecte, fiindcă aceasta ar putea provoca erori importante şi confuzii grave în execuţia ulterioară, dar nu va reacţiona în niciun mod dacă testul este alcătuit numai din itemi grilă cu o singură variantă de răspuns corectă şi se optează pentru varianta "Soluţie multiplă". De fapt, acesta este şi motivul pentru care aplicaţia încredinţează utilizatorului această decizie, când ar fi foarte simplu să deducă situaţia şi să se adapteze după caz, fără consultarea acestuia. Aşa cum unele teste grilă vin cu precizarea că itemii deţin o singură variantă de răspuns corectă, ceea ce reprezintă o informaţie preţioasă pentru cei care le rezolvă, iar altele, deşi sunt la fel ca primele, ascund această informaţie, tot aşa utilizatorul trebuie să fie lăsat să decidă şi aici, după cum crede că este corect.
ATENTIE! Dacă utilizatorul doreşte să primească rezultatele rezolvărilor la o anumită adresă de e-mail, trebuie să ţină cont de următoarele:

   1. Această adresă trebuie să EXISTE şi să fie scrisă CORECT! Nu se admit caractere în plus faţă de adresa propriu-zisă (slash, backslash, ghilimele, puncte în plus etc.). Adresa trebuie scrisă simplu, în forma: adresa@email.xxx;

   2. Fila va fi însoţită în export de mecanisme speciale care NU vor funcţiona pe un calculator obişnuit, ci numai pe calculatoare configurate ca servere! Trimiterea unui e-mail este o operaţiune pe care o pot executa numai serverele cu configuraţie specială, de exemplu cele care găzduiesc site-urile. Scopul unui test astfel exportat este acela de a fi rezolvat online şi, pentru asta, utilizatorul trebuie să-l posteze pe un site, adică să-l transfere pe serverul gazdă prin UPLOAD.

   3. Desigur, feedback-ul transmis către adresa de e-mail indicată nu este SPAM, fiindcă însuşi utilizatorul UnivTest care exportă testul în acest format doreşte să primească rezultatele testării. Totuşi, fiindcă mecanismele de transmitere automată a mesajelor se folosesc, de cele mai multe ori, abuziv, majoritatea serverelor filtrează mesajele după criterii care se pot modifica de la zi la zi, mult mai frecvent decât se updatează aplicaţia UnivTest Generator Pro, astfel încât există posibilitatea ca mesajele primite să nu fie recunoscute ca autorizate şi să fie dirijate nu în INBOX, aşa cum ar fi normal, ci într-un folder (dosar) cu o denumire ca SPAM, BULK, JUNK etc.

     Click aici pentru a vizualiza un exemplu de test exportat în Dinamic HTML - Test Grilă Interactiv !

 

De cele mai multe ori, formatul HTML funcţionează cu file externe, pe care le încarcă în momentul execuţiei. În cazul exportării în format HTML, fila de bază va lua denumirea filei test exportate (dacă utilizatorul nu doreşte să-i schimbe denumirea), iar anexele se vor salva într-un subdirector care va avea denumirea filei exportate, la care se va adăuga sufixul "_files". Prin urmare, utilizatorul nu trebuie să omită eventualul subdirector care însoţeşte fila exportată, atunci cănd doreşte să o transporte către altă locaţie.

 

 Exportarea testelor in format HTML si TXT

Exportul în format TXT se poate realiza în două variante:

- TXT - ANSI Text Document (4 în imaginea de mai sus) este un format text simplu, alcătuit numai din caractere ASCII;

- TXT - Unicode Text Document (5 în imaginea de mai sus) este formatul care permite scrierea cu simboluri diacritice.

Niciunul dintre aceste formate nu poate reproduce formule matematice, simboluri care depăşesc aria domeniului ASCII şi reprezentări grafice, fapt care este adus la cunoştinţa utilizatorilor atunci când optează pentru această variantă de export teste. Utilitatea formatului TXT este destul de redusă, acesta poate fi folosit, eventual, ca format de tranziţie atunci când se doreşte transpunerea textelor UnivTest într-un format specific, cu utilizare restrânsă.