TIPĂRIREA TESTELOR

 

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

Un test construit cu UnivTest Generator sau cu o aplicaţie complementară şi importat de acesta, poate fi tipărit la imprimantă. Plecând de la destinaţia atribuită testelor în condiţiile în care sunt folosite conform metodologiei clasice, aceea de a fi multiplicate şi oferite spre rezolvare elevilor, tipărirea (i se mai spune uneori listare sau printare) trebuie făcută separat pentru enunţuri şi soluţii. Prin urmare, textele, capturile, mesajele, icoanele butoanelor de comenzi rapide se comută alternativ din "Tipărire enunţuri" pe "Tipărire soluţii" şi invers, în funcţie de partea testului (enunţuri sau soluţii) care este vizibilă utilizatorului în momentul respectiv. Cel mai comod, comutarea se efectuează cu butonul 2, care primeşte, deasemenea, captură diferenţiată, în funcţie de situaţie. Comanda de tipărire se poate lansa din MENU-ul principal (1), sau din bara de comenzi rapide (3).

 

 Tiparirea testelor

 

Rezultatul comenzii este intervenţia panoului de tipărire, în care utilizatorul îşi poate exprima opţiunile asupra imprimantei care va efectua tipărirea, asupra calităţii tipăririi, asupra numărului de copii pe care le doreşte, asupra secvenţei din test pe care doreşte să o tipărească (integral sau parţial, cu menţionarea paginilor selectate) şi asupra modului de tipărire "duplex" (tipărirea colilor pe o singură faţă sau pe ambele feţe).

În ce priveşte ultima opţiune (tipărirea "duplex" - 4), se impun câteva precizări: Există numeroase tipuri şi modele de imprimante, fiecare fiind însoţit de driverul care indică sistemului de operare cum să-i exploateze particularităţile. De regulă, imprimantele comune deţin proprietatea "manual duplex", adică nu întorc automat paginile, astfel încât tipărirea să se poată face pe ambele feţe ale colilor şi fără intervenţia utilizatorilor, ci tipăresc întâi toate colile pe o singură faţă, apoi cer utilizatorilor să întoarcă teancul de coli şi să-l reaşeze în suportul de alimentare cu hârtie. Există, insă, imprimante care au această funcţie, dar care nu întotdeauna este interpretată corect de sistemul de operare, sau nu întotdeauna utilizatorii se pricep să stabilească toţi paremetrii necesari, astfel încât tipărirea să se realizeze corect. De exemplu, unei imprimante care deţine proprietatea "duplex printing" (tipărirea automată pe ambele feţe), trebuie să i se stabilească şi sensul de rotire automată a colii de hârtie, astfel încât îndosarierea să se poată face conform dorinţei utilizatorului. Dacă se vrea îndosarierea prin fixarea foilor de marginea stângă, atunci tipărirea verso trebuie să se facă în acelaşi sens ca tipărirea feţei fiecărei coli, iar dacă se vrea îndosarierea prin fixarea foilor de marginea de sus (notes), atunci tipărirea verso trebuie să se facă în sens invers faţă de tipărirea feţei fiecărei coli. Pentru a preîntâmpina situaţiile care pot conduce la tipărirea greşită a testelor, aplicaţia anulează proprietatea "duplex" a imprimantelor şi preia complet controlul tipăririi pe ambele feţe ale colilor, similar cu proprietatea "manual duplex", adică realizează întăi tipărirea colilor pe o singură faţă, apoi cere utilizatorilor să întoarcă teancul de coli şi să-l reaşeze în suportul de alimentare cu hârtie, în sensul pe care aceştia îl preferă.

 

 informatii despre tiparirea "duplex"

 

Tipărirea propriu-zisă începe la acţionarea butonului "Tipărire".

În capitolul "Salvarea testelor" a fost descrisă particularitatea "Salvare multiplă clone", o funcţie deosebită a aplicaţiilor UnivTest. Corespunzător salvării multiple, ar trebui să existe şi posibilitatea tipăririi multiple. Există, dar aceasta nu este atribuţia aplicaţiei UnivTest Generator, care este o aplicaţie destinată exclusiv proiectării testelor de evaluare, iar clonele, ca oricare alte teste, pot fi tipărite numai individual, încărcându-le succesiv prin "Deschidere test" şi comandând apoi tipărirea din MENU. Tipărirea multiplă a unui număr mai mare de clone (printr-o singură comandă, toate testele dintr-un director), este considerată o operaţiune centralizatoare, destinată pregătirii testărilor de grup, examene, concursuri etc. şi a fost încredinţată aplicaţiei complementare UnivTest Reader Analist, care este destinată acestor scopuri şi care deţine astfel de atribuţii.