IMPORTAREA TESTELOR

 

În general, importarea unei file, realizată cu o anumită aplicaţie, este operaţiunea prin care o altă aplicaţie o interpretează şi o deschide (de exemplu, importarea filelor HTML de către MS Office Word). În cazul de faţă, nu se cunoaşte o aplicaţie care să semene, ca funcţii şi ca utilitate, cu UnivTest Generator. Totuşi, UnivTest Generator foloseşte funcţia de import, măcar pentru a interpreta şi deschide filele realizate prin aplicaţii care fac parte din aceeaşi familie (platforma UnivTest) şi file realizate chiar cu UnivTest Generator, dar versiuni mai vechi, al căror conţinut este altfel structurat faţă de conţinutul filelor actuale şi necesită o interpretare riguroasă.

 

 Comanda pentru importarea testelor

 

Comanda pentru importarea unui test (imaginea de mai sus) se realizează din MENU-ul principal (1), iar când se porneşte aplicaţia, pentru dirijarea directă către panoul de import, comanda poate fi dată direct din MENU-ul introductiv (2) "4. Import test".

 

 Importarea testelor

 

Ca şi la deschiderea testelor, comanda este însoţită de deschiderea panoului figurat în imaginea de mai sus. Pentru a importa o filă, utilizatorul trebuie întâi să o identifice la locaţia la care se află aceasta (în fereastra 1) şi să o bifeze în fereastra alăturată (2), moment în care denumirea filei va fi vizibilă în câmpul 3, iar în fereastra text de la baza panoului (5) se vor face vizibile datele de recunoaştere sau comentariile formulate de utilizator la salvarea filei respective.

Combo-ul 4 conţine două formate acceptate pentru importarea testelor, acestea fiind SVT şi SVC. Ambele formate aparţin unor versiuni anterioare ale aplicaţiei UnivTest Generator Pro (de la 5.0, până la 7.1).