INSERAREA TESTELOR

 

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

Inserarea unui test, în contextul de faţă, este operaţiunea prin care utilizatorul poate adăuga (alipi) la conţinutul unui test aflat în construcţie itemii unui test salvat în prealabil. UnivTest Generator permite inserarea unui test format "UTG" (construit în mediu propriu), sau a unui test format "TXT" (construit cu aplicaţia Notepad, sau cu un alt editor de texte, apoi exportat sau copiat în mediul Notepad). Formatele acceptate sunt interschimbabile din combo-ul 5 (imaginea de mai jos), iar fereastra 3 afişează testele corespunzătoare fiecărui format ales.

Comanda pentru inserarea unui test se realizează din MENU-ul principal (1).

 

 Inserarea testelor

 

Comanda este însoţită de deschiderea panoului din imaginea de mai sus. Pentru a insera un test, utilizatorul trebuie întâi să îl identifice la locaţia la care se află acesta (în fereastra 2) şi să îl bifeze (în fereastra 3), moment în care denumirea testului se va înscrie şi în câmpul "Denumirea filei" (4). La acţionarea butonului "Inserare", subiectele (itemii) testului selectat se vor aduce în cuprinsul testului curent (aflat în construcţie). Dacă testul curent are deja un conţinut, itemii testului inserat se vor alipi celor existenţi, dispunându-se în continuarea acestora. În fereastra 2 vor fi vizibile numai denumirile testelor al căror format corespunde cu cel selectat în combo 4.

 

O aplicabilitate deosbită o are inserarea testelor în format TXT, operaţiune la care s-a facut referire în cuprinsul capitolului "Compatibilitatea cu alte aplicaţii" şi unde s-a descris amănunţit utilizarea UTN Protocol (exclusiv la UnivTest Generator Pro). Pentru a nu obliga utilizatorul să părăsească această secţiune pentru a vedea instrucţiunile de folosire, se vor relua şi aici aceste explicaţii:

 

Singura soluţie pentru a transpune integral un test în format UnivTest este adaptarea testului respectiv conform unui anumit protocol, astfel încât aplicaţia să poată recunoaşte cu precizie destinaţia paragrafelor. Producătorul a conceput un astfel de protocol, foarte simplu, pe care utilizatorul îl poate folosi pentru adaptarea unui text în format TXT, astfel:
În testul salvat în format TXT, avem următorii itemi:

 

1. Fie numărul natural DCCLX, scris cu cifre romane. În exprimarea arabă, acesta este ...
a) 587;
b) 760;
c) 531;
d) 443.

2. Calculează: 499 + 279 : 9 + 278 - (234 - 2) : 8 = ...
a) 790;
b) 885;
c) 366;
d) 779.
Rezolvare: Prioritate are rezolvarea operaţiilor din paranteze, aici scăderea 234 - 2 = 232 şi exerciţiul ia forma:
   499 + 279 : 9 + 278 - 232 : 8 = ...
   Apoi urmează operaţiile de ordin II, aici împărţirile 279 : 9 = 31 şi 232 : 8 = 29, astfel încât rămân numai operaţiile de ordin I (adunare şi scădere), rezultând:
   499 + 31 + 278 - 29 = 808 - 29 = 779.

 

Dacă testul este adaptat folosindu-se anumite notaţii, pe rânduri distincte, ca în exemplul de mai jos, atunci aplicaţia va recunoaşte destinaţia fiecărui paragraf.

enu
Fie numărul natural DCCLX, scris cu cifre romane. În exprimarea arabă, acesta este ...
rs0
587;
rs1
760;
rs0
531;
rs0
443;

enu
Calculează: 499 + 279 : 9 + 278 - (234 - 2) : 8 = ...
rs0
790;
rs0
885;
rs0
366;
rs1
779.
rez
Prioritate are rezolvarea operaţiilor din paranteze, aici scăderea 234 - 2 = 232 şi exerciţiul ia forma:
   499 + 279 : 9 + 278 - 232 : 8 = ...
   Apoi urmează operaţiile de ordin II, aici împărţirile 279 : 9 = 31 şi 232 : 8 = 29, astfel încât rămân numai operaţiile de ordin I (adunare şi scădere), rezultând:
   499 + 31 + 278 - 29 = 808 - 29 = 779.
end

 

Pentru utilizarea acestui protocol, este nevoie să se cunoască următoarele:
- Aplicaţia va introduce propriile notaţii şi simboluri pentru numerotarea itemilor, identificarea răspunsurilor grilă, soluţii, rezolvări etc. Pentru evitarea confuziilor, este bine ca aceste simboluri să fie scoase din fila TXT, dacă există, aşa cum ilustrează exemplul de mai sus, unde notaţiile scrise cu roşu au fost eliminate (s-au eliminat numerele de ordine ale itemilor 1., 2., notaţiile răspunsurilor grilă a), b), c), d) şi cuvântul "rezolvare"). Dacă se respectă aceste reguli, atunci UnivTest va prelucra testul astfel:

 

 Test iinserat si prelucrat prin UTN Protocol

 

- Simbolurile impuse de UTN Protocol pot fi recunoscute numai dacă sunt scrise pe rânduri distincte, de la capăt de rând. Orice alt caracter inserat pe acelaşi rând, înainte sau după simbol, va face imposibilă recunoaşterea acestuia;
- Simbolurile recunoscute de UTN Protocol sunt:

 enu (obligatoriu) textul citit în continuarea acestui simbol, până la întâlnirea următorului simbol, va reprezenta enunţul itemului curent. Totodată simbolul face şi delimitarea între itemi, adică încheie citirea unui item şi începe citirea itemului următor.
 rs1 (optional) pentru itemi de tip grilă - textul citit în continuarea acestui simbol, până la întâlnirea următorului simbol, va reprezenta răspuns posibil corect (cifra 1 - corect).
 rs0 (optional) pentru itemi de tip grilă - textul citit în continuarea acestui simbol, până la întâlnirea următorului simbol, va reprezenta răspuns posibil incorect (cifra 0 - incorect).
 inf (optional) textul citit în continuarea acestui simbol, până la întâlnirea următorului simbol, va reprezenta informaţii, note autor, menţiuni deverse, în legătură cu itemul curent. Se va folosi numai dacă există această rubrică.
 rez (optional) textul citit în continuarea acestui simbol, până la întâlnirea următorului simbol, va reprezenta rezolvarea prescrisă pentru itemul curent. Se va folosi numai dacă există rezolvare prestabilită.
 bar (optional) textul citit în continuarea acestui simbol, până la întâlnirea următorului simbol, va reprezenta baremul de notare prescris pentru itemul curent. Se va folosi numai dacă există barem prestabilit.
 df0 (optional) oriunde ar fi el dispus, ca rând distinct, în conţinutul itemului, prin citirea acestui simbol, itemului curent i se va atribui dificultatea 0 - pasiv, cu rol de paragraf pentru informare. Dacă lipseşte, aplicaţia va efectua o apreciere provizorie.
 df1 (optional) oriunde ar fi el dispus, ca rând distinct, în conţinutul itemului, prin citirea acestui simbol, itemului curent i se va atribui dificultatea 1 - mică. Prin omiterea acestei precizări, itemul va fi considerat pasiv.
 df2 (optional) oriunde ar fi el dispus, ca rând distinct, în conţinutul itemului, prin citirea acestui simbol, itemului curent i se va atribui dificultatea 2 - medie. Prin omiterea acestei precizări, itemul va fi considerat pasiv.
 df3 (optional) oriunde ar fi el dispus, ca rând distinct, în conţinutul itemului, prin citirea acestui simbol, itemului curent i se va atribui dificultatea 3 - mare. Prin omiterea acestei precizări, itemul va fi considerat pasiv.
 end (optional) este necesar pentru a opri citirea testului, în cazul în care textul continuă cu un conţinut care nu face parte din ultimul item. În cazul în care simbolul este omis şi există un astfel de text inutil, acesta se va alipi ultimului item.

 

ATENŢIE! Numai filele format Notepad - Text Document pot fi inserate. În cazul în care utilizatorul deţine teste în alt format, acestea pot fi salvate întâi ca TXT, apoi pot fi prelucrate prin UTN Protocol şi preluate de UnivTest.