MODIFICAREA PROPRIETĂŢILOR  ITEMILOR

 

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

Acest capitol descrie câteva funcţii ale aplicaţiei UnivTest Generator, care folosesc pentru ajustarea (finisarea) unui test aflat în faza de construcţie sau pentru a efectua modificări de formă sau conţinut asupra testelor deschise de utilizator. În ce priveşte comenzile necesare pentru utilizarea funcţiilor, UnivTest Generator se aliniază, pe cât se poate, aplicaţiilor cunoscute, astfel încât utilizatorul să întâmpine mai puţine greutăţi în deprinderea folosirii lor.

Ajustarea testului se poate face global (funcţii care transformă întregul test), sau individual, pentru fiecare item selectat, în parte. Acest capitol se referă la funcţiile individuale.

 

Funcţiile pot fi apelate din MENU principal, secţiunea "Itemi", din cel secundar, deschis la acţionarea butonului din dreapta al mouse-ului, sau din bara de comenzi rapide, conform icoanelor figurate în imaginea de mai jos. Comenzile indicate în imagine şi care vor fi descrise în acest capitol, au efect de modificare a conţinutului şi/sau proprietăţilor itemilor. Celelalte comenzi vor fi descrise în capitolul "Gestionarea itemilor".

 

 Functiile de modificare a itemilor testului

 

1. Editare item nou - funcţia foloseşte pentru realizarea unui item nou cu ajutorul MicroEditorului încorporat aplicaţiei. Funcţia este descrisă, în detaliu, în capitolul Editarea itemilor.

 

2. Modificare item - Modificare conţinut item curent - funcţia foloseşte pentru reeditarea (modificarea formei şi/sau proprietăţilor) itemului bifat. Secţiunea este descrisă, în detaliu, în capitolul Editarea itemilor.

 

3. Activare / Dezactivare item (exclusiv la UnivTest Generator Pro) - Cea mai mare parte dintre funcţiile aplicaţiei antrenează itemii testului în mecanisme specifice, în raport cu proprităţile acestora. De exemplu, un test poate conţine itemi de tip grilă şi itemi non-grilă, care sunt trataţi în mod diferenţiat, în funcţie de această proprietate. Sau, un test poate conţine X itemi de dificultate mică (1), Y itemi de dificultate medie (2) şi Z itemi de dificultate mare (3), această proprietate având un rol important la repartizarea automată a punctajului. Dar, un test poate conţine şi paragrafe cu rol de informare, pasaje de text, însoţite (eventual) de ataşamente grafice şi/sau media, iar aplicaţia trebuie să poată face deosebirea între acestea şi itemii logici care se antrenează efectiv în cele mai importante funcţii. Evident, aceste paragrafe nu pot primi o numerotaţie curentă, nu pot primi punctaj, barem notare etc. De aceea, aplicaţia încadrează itemii în două mari categorii:

    - 1. Itemi ACTIVI sunt acei itemi care deţin proprietăţi distincte şi care sunt antrenaţi în toate mecanismele aplicaţiei. Un item activ este numerotat în test, primeşte un punctaj, este încadrat la una dintre dificultăţile 1-mică. 2-medie, 3-mare, primeşte o soluţie, o metodă de corectare etc.;

    - 2. Itemi PASIVI sunt acei itemi care nu au în cuprinsul testului decât rol de informare, fiind simple paragrafe care nu deţin proprietăţi. Un item pasiv este considerat de dificultate nulă (0-zero), nu este numerotat, nu participă la calculul global al punctajului alocat testului etc.

    Diferenţa între rolurile itemilor din aceste două categorii fiind foarte mare, utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea de a controla această încadrare şi o poate face cu ajutorul comenzii "Dezactivare item", dacă itemul selectat este activ şi "Activare item", dacă itemul selectat este pasiv. Itemul 1 din imagine este activ (este numerotat şi deţine punctaj alocat), în timp ce itemul 2 este pasiv, obţinut prin dezactivarea itemului 1. Desigur, un item pasiv nu se poate obţine nu numai prin dezactivarea unui item activ, ci direct din MicroEditorul aplicaţiei, când i se atribuie dificultatea 0 (zero).

 

 Activarea / Dezactivarea unui item

 

ATENŢIE! Dezactivarea unui item este o operaţiune ireversibilă. Dacă un item este dezactivat, acesta pierde toate informaţiile despre componentele sale, adică enunţul şi variantele de răspuns (dacă este grilă) se transformă într-un paragraf, iar rezolvarea, baremul de notare şi celelalte informaţii se pierd definitiv. În cazul în care este reactivat, recuperarea informaţiilor pierdute este imposibilă, iar utilizatorul va trebui să reediteze itemul sau să-l reselecteze din culegerea sau colecţia din care acesta a provenit iniţial.

 

4. Clonare individuală item - Prin efectuarea comenzii, utilizatorul va avea acces la un panou, în care, actionând repetat butonul "Clonare", va vizualiza clone ale itemului selectat, iar prin acţionarea butonului "Accept", clona vizibilă în acel moment va substitui itemul bifat în test. În imaginea de mai jos, se pot studia câteva clone ale unui item:

 Clonarea individuala a unui item

 

Proprietatea de clonare individuală poate fi dată numai de culegerile electronice interactive, atunci când itemii sunt pregătiţi special în acest scop. Un item poate fi clonat numai dacă provine dintr-o culegere electronică interactivă care este instalată în acelaşi calculator (să se poată face comunicarea directă între aplicaţie şi culegere) şi dacă acea culegere îi conferă această calitate (chiar dacă provine dintr-o culegere electronică interactivă, dacă nu a fost pregătit special pentru clonare, acest efect nu se poate obţine).

Clonarea individuală are efect local şi temporar, fiindcă forma itemului se va schimba dacă testul este clonat integral sau dacă se salvează cu opţiunea "salvare multiplă clone". Această comandă foloseşte utilizatorului care doreşte să obţină o anumită formă a testului (formă unică), pe care să-l tipărească, să-l exporte sau să-l lanseze în reţea pentru rezolvare, fără a apela la funcţii de transformare a testelor.

 

5. Reordonare variante de răspuns - este o funcţie destinată numai itemilor de tip grilă. Comanda determină amestecarea variantelor de răspuns (între ele) şi reasezarea lor într-o ordine total întâmplătoare. Bineînţeles, informaţia referitoare la indexul răspunsului corect se adaptează la noua aşezare. În imaginile de mai jos se pot vedea două forme diferite ale aceluiaşi item de tip grilă, obţinute prin apelarea acestei funcţii:

 

 Reordonare variante de raspuns

 

6. Transformare în item non-grilă (exclusiv la UnivTest Generator Pro) - se referă numai la itemi de tip grilă şi are ca scop anularea caracteristicii "grilă" a itemului selectat. În imaginile de mai jos se poate vedea modul în care un item grilă este transformat în item non-grilă:

 

 Transformare in item non-grila

 

Funcţiile "Import / ajustare imagine grafică" (7) şi "Ataşare înregistrare audio / video" (8) sunt explicate în capitolele precedente.