DESCHIDEREA TESTELOR REZOLVATE

 

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

     Deschiderea unui test este operaţiunea prin care aplicaţia citeste conţinutul şi caracteristicile testului respectiv din fila salvată şi le include în funcţiile sale. UnivTest Reader Analist poate deschide file format "UTG" - teste realizate cu UnivTest Generator Pro, nerezolvate şi file "UTE" - file rezolvate prin aplicaţia UnivTest Evaluator.

     Fiindcă aproape toate funcţiile aplicaţiei UnivTest Reader Analist vizează testele nerezonvate sau rezolvate, fereastra de deschidere se activează automat la pornire. Pentru următoarele deschideri de teste, comanda se poate da din MENU-ul principal, din toolbar (bara de comenzi rapide) sau din menu-ul deschis la apăsarea butonului drept al mouse-ului.

     Comanda de deschidere este urmată de deschiderea panoului din imaginea de mai jos. Pentru a deschide o filă, utilizatorul trebuie întâi să o identifice la locaţia la care se află aceasta (în fereastra 1) şi să o bifeze în fereastra alăturată (2), moment în care denumirea filei va fi vizibilă în câmpul "Denumirea filei", iar în fereastra text de la baza panoului se vor face vizibile comentariile formulate de utilizator sau aplicaţia de evaluare la salvarea filei respective.

Dacă fila selectată a fost salvată în format neprotejat, la actionarea butonului "Deschidere", aceasta se va deschide direct. Dacă fila salvată este protejată prin parolă, atunci deschiderea filei va fi permisă numai dacă utilizatorul tastează parola de acces corespunzătoare filei respective.

 

 Deschiderea testelor

 

     Butoanele 3 şi 4 folosesc la separarea distinctă a celor două tipuri de teste pe care le poate deschide aplicaţia, astfel încât în fereastra 2 să se poată vedea simultan teste care aparţin numai uneia dintre aceste categorii.

 

     La instalarea UnivTest Reader Analist, toate datele necesare (cale de acces, denumire aplicaţie, extensii file etc.) sunt declarate în regiştrii sistemului de operare astfel încât comanda de deschidere a unui test poate fi realizată şi prin "Command Line", din afara aplicaţiei, prin efectuarea unui dublu click direct pe denumirea filei respective, vizualizată printr-un gestionar de fişiere (Windows Explorer, Windows Commander, My Computer etc.).

 

 test rezolvat deschis cu UnivTest Analist

 

Este foarte bine cunoscut faptul că, deşi soluţiile şi rezolvările însoţesc enunţurile problemelor, niciodată acestea nu sunt arătate simultan, pe aceeasi pagină. În culegeri sau în manuale şcolare soluţiile sunt date, de obicei, la sfârsitul volumelor, lăsând astfel elevilor posibilitatea de a le studia numai după finalizarea rezolvării problemelor. În timpul examinărilor, testărilor, lucrărilor de control etc. soluţiile sunt deasemenea ascunse, iar accesul la rezolvări prescrise este interzis. Cel mult, elevii pot avea acces la teorie, pentru a o aplica în rezolvarea problemelor, dar niciodată la soluţii şi / sau rezolvări. 

Această regulă este respectată şi de aplicaţiile UnivTest care tratează enunţurile şi soluţiile separat. Această măsură vine în ajutorul utilizatorului, ajutându-l să separe distinct enunţurile de soluţiile / rezolvările itemilor. Totodată, dacă utilizatorul proiectează un test în vederea tipăririi la imprimantă, caz în care, evident, enunţurile şi soluţiile se tipăresc separat, atunci această separare oferă şi ocazia previzualizării înaintea tipăririi, avăndu-se în vedere că paginile vor fi tipărite, ca paginaţie, tipuri de fonturi, culori şi mărime caractere exact aşa cum se văd pe ecranul monitorului, ca în cazul cunoscutelor editoare de text (MS Word, de exemplu).

În timpul operării UnivTest, dacă într-un anumit moment este vizibilă secţiunea "enunţuri", atunci menu-ul se adaptează automat, deschizând toate căile de acces către enunţuri (Tipărire enunţuri etc.), iar dacă în acel moment este vizibilă secţiunea "soluţii", menu-ul se adaptează automat, deschizând toate căile de acces către soluţii (Tipărire soluţii etc.).

Prin "enunţ", întelegem în acest context grupajul alcătuit din enunţul propriu-zis, răspunsurile alternative (pentru itemi de tip grilă) şi (eventual) o indicaţie, notă, observaţie, în timp ce prin "soluţie" întelegem grupajul alcătuit de celelalte informaţii logice ale itemului, adică soluţia propriu-zisă, rezolvarea şi baremul de notare.