TIPĂRIREA TESTELOR

 

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

     Este foarte bine cunoscut faptul că, deşi soluţiile şi rezolvările însoţesc enunţurile problemelor, niciodată acestea nu sunt arătate simultan, pe aceeaşi pagină. În culegeri sau în manuale şcolare soluţiile sunt date, de obicei, la sfârşitul volumelor, lăsând astfel elevilor posibilitatea de a le studia numai după finalizarea rezolvării problemelor. În timpul examinărilor, testărilor, lucrărilor de control etc. soluţiile sunt deasemenea ascunse, iar accesul la rezolvări prescrise este interzis. Cel mult, elevii pot avea acces la teorie, pentru a o aplica în rezolvarea problemelor, dar niciodată la soluţii şi / sau rezolvări. 

Această regulă este respectată şi de UnivTest Reader Analist care, ca şi UnivTest Generator, tratează enunţurile şi soluţiile separat. Această măsură vine în ajutorul utilizatorului, ajutându-l să separe distinct enunţurile de soluţiile / rezolvările itemilor. Totodată, dacă utilizatorul proiectează un test în vederea tipăririi la imprimantă, caz în care, evident, enunţurile şi soluţiile se tipăresc separat, atunci această separare oferă şi ocazia previzualizării înaintea tipăririi, avăndu-se în vedere că paginile vor fi tipărite, ca paginaţie, tipuri de fonturi, culori şi mărime caractere exact aşa cum se văd pe ecranul monitorului, ca în cazul cunoscutelor editoare de text (MS Word, de exemplu).

În timpul operării UnivTest, dacă într-un anumit moment este vizibilă secţiunea "enunţuri", atunci menu-ul se adaptează automat, deschizând calea de acces către tipărire enunţuri, iar dacă în acel moment este vizibilă secţiunea "soluţii", menu-ul se adaptează automat, deschizând calea de acces către tipărire soluţii.

 

     Un test construit cu UnivTest Generator sau cu o aplicaţie complementară şi deschis prin UnivTest Reader Analist, poate fi tipărit la imprimantă. Plecând de la destinaţia atribuită testelor în condiţiile în care sunt folosite conform metodologiei clasice, aceea de a fi multiplicate şi oferite spre rezolvare elevilor, tipărirea (i se mai spune listare uneori) trebuie făcută separat pentru enunţuri şi soluţii. Prin urmare, textele, capturile, mesajele, icoanele butoanelor de comenzi rapide se comută alternativ din "Tipărire enunţuri" pe "Tipărire soluţii" şi invers, în funcţie de partea testului (enunţuri sau soluţii) care este vizibilă utilizatorului în momentul respectiv. Comanda de tipărire se poate lansa din MENU-ul principal (1), din bara de comenzi rapide (2), sau din MENU secundar, deschis la apăsarea butonului drept al mouse-ului (3).

 

 Comanda pentru tipărirea testelor

 Panoul de tipărire

 

     Rezultatul comenzii este deschiderea panoului de tipărire, în care utilizatorul îşi poate exprima opţiunile asupra calităţii tipăririi (4), asupra numărului de copii pe care le doreşte (5), asupra secvenţei din test pe care doreşte să o tipărească (6 - integral sau parţial, cu menţionarea paginilor selectate) şi asupra modului de tipărire "duplex" (7 - tipărirea colilor pe o singură faţă sau pe ambele feţe).

 

 Informatii despre tiparirea "duplex"

 

     În ce priveşte ultima opţiune (tipărirea "duplex" - 7), se impun câteva precizări: Există numeroase tipuri şi modele de imprimante, fiecare fiind însoţit de driverul care indică sistemului de operare cum să-i exploateze particularităţile. De regulă, imprimantele comune deţin proprietatea "manual duplex", adică nu întorc automat paginile, astfel încât tipărirea să se poată face pe ambele feţe ale colilor şi fără intervenţia utilizatorilor, ci tipăresc întâi toate colile pe o singură faţă, apoi cer utilizatorilor să întoarcă teancul de coli şi să-l reaşeze în suportul de alimentare cu hârtie. Există, insă, imprimante care au această funcţie, dar care nu întotdeauna este interpretată corect de sistemul de operare, sau nu întotdeauna utilizatorii se pricep să stabilească toţi paremetrii necesari, astfel încât tipărirea să se realizeze corect. De exemplu, unei imprimante care deţine proprietatea "duplex printing" (tipărirea automată pe ambele feţe), trebuie să i se stabilească şi sensul de rotire automată a colii de hârtie, astfel încât îndosarierea să se poată face conform dorinţei utilizatorului. Dacă se vrea îndosarierea prin fixarea foilor de marginea stângă, atunci tipărirea verso trebuie să se facă în acelaşi sens ca tipărirea feţei fiecărei coli, iar dacă se vrea îndosarierea prin fixarea foilor de marginea de sus (notes), atunci tipărirea verso trebuie să se facă în sens invers faţă de tipărirea feţei fiecărei coli. Pentru a preîntâmpina situaţiile care pot conduce la tipărirea greşită a testelor, aplicaţia anulează proprietatea "duplex" a imprimantelor şi preia complet controlul tipăririi pe ambele feţe ale colilor, similar cu proprietatea "manual duplex", adică realizează întăi tipărirea colilor pe o singură faţă, apoi cere utilizatorilor să întoarcă teancul de coli şi să-l reaşeze în suportul de alimentare cu hârtie, în sensul pe care aceştia îl preferă.

     Tipărirea propriu-zisă începe la acţionarea butonului "Tipărire".