ELIBERAREA DIPLOMELOR

 

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

     Dacă se eliberează sau nu diplomă şi care este nota minimă de la care se eliberează aceasta sunt atribute care se stabilesc din faza de proiectare a testului. După încărcarea unui test rezolvat, dacă punctajul obţinut îndeplineşte condiţia de acordare a diplomei, atunci aceasta se poate obţine din MENU-ul principal (1), din bara de comenzi rapide (2), sau din MENU-ul secundar deschis la apăsarea butonului drept al mouse-ului (3).

 

 

     În prezentul context, "Eliberare diplomă" înseamnă salvarea acesteia în format grafic sau tipărirea direct la imprimantă.

     Dacă se optează pentru salvarea diplomei (butonul 4), atunci utilizatorul va fi informat în ceea ce priveşte denumirea filei grafice şi locaţia de salvare a acesteia. Dacă se optează pentru tipărire, atunci se va afişa panoul cu opţiunile tipăririi. Acestea sunt:

 Salvarea si tipărirea diplomelor

 

- calitatea tipăririi: joasă, medie sau înaltă;

- imprimanta cu care se va face tipărirea, dacă sunt instalate mai multe imprimante;

- numărul de copii ale diplomei care se vor tipări;

- corecţia aşezării în pagină, în cazul în care imprimanta nu poate centra foarte bine imaginea diplomei. De exemplu, dacă imaginea este deplasată spre dreapta cu 3 mm şi în jos cu 3 mm, atunci corecţiile care o vor centra trebuie să fie valori inverse ale devierilor, adică spre stânga -3 mm şi în sus -3 mm.

     Apăsarea butonului "Tipărire" va determina începerea tipăririi propriu-zise a diplomei.