TIPĂRIREA GLOBALĂ A TESTELOR

 

VIDEO  Vezi înregistrarea VIDEO !

 

Aplicaţia UnivTest Generator permite tipărirea unui test imediat după deschiderea sau finalizarea proiectării acestuia, iar aplicaţia UnivTest Evaluator permite tipărirea testelor imediat după terminarea rezolvării fiecăruia, dar niciuna dintre aceste aplicaţii nu are capacitatea de a tipări laolaltă toate testele dintr-un director al calculatorului. Această funcţie, ca şi celelalte funcţii concepute pentru gestionarea arhivelor de teste, este preluată de aplicaţia UnivTest Reader Analist.
În situaţia în care platforma UnivTest este folosită ca suport informatic pentru desfăşurarea unui examen naţional, dacă din testul de bază se realizează cu UnivTest Generator un număr de (exemplu) 300 mii clone, fiecare clonă rezultată va fi diferită faţă de cea precedentă, astfel încât transpunerea clonelor pe suport hârtie nu se va putea realiza cu o tipografie sau un copiator, ci numai prin tipărire la imprimantă, test cu test. Dacă această operaţiune s-ar realiza individual, pentru tipărirea fiecărui test ar trebui să se parcurgă câteva etape (deschidere, comandă de tipărire etc.), situaţie care, avându-se în vedere numărul mare de teste, ar solicita un volum uriaş de forţă de muncă umană. În plus, fiind vorba de aport uman, ar exista un risc sporit de confuzie şi eroare umană, ceea ce ar putea conduce la disfuncţionalităţi importante.

UnivTest Reader Analist preia sarcina de tipărire globală a testelor, cu condiţia ca acestea să fie dispuse laolaltă într-un director (folder) al calculatorului, astfel:

 

 Tipărirea globală a testelor

 

Comanda pentru tipărirea globală a testelor poate fi dată din MUNU principal, din butonul care are această funcţie, aflat în bara de comenzi rapide, sau din MENU secundar, deschis local la apăsarea butonului drept al mouse-ului.

Fereastra care se deschide are atât rol de căutare şi identificare a directorului care depozitează testele, cât şi rol de stabilire a proprietăţilor de tipărire.

Ca şi la secţiunea de deschidere teste, acestea se pot vizualiza separat: teste nerezolvate şi teste rezolvate (1).

Apăsarea butonului "Selectează toate filele din director" (indicat de săgeată) va determina selectarea integrală a directorului curent.
Eticheta "Număr file selectate" (2) va afişa numărul filelor test selectate în acel moment.

Pentru selectarea unui grup de teste, sau pentru selectare individuală, se pot folosi comenzile generale pe care le utilizează şi sistemul de operare, adică:
- Pentru selectarea unui grup de teste, se bifează testul cu care se începe, apoi se apasă tasta SHIFT şi, în timp ce aceasta este apăsată, se bifează ultimul test al grupului.

- Pentru selectarea individuală a testelor, se apasă şi se ţine apăsată tasta CTRL, apoi se bifează, pe rând, testele pentru care se cere tipărirea.

Denumirile primului şi ultimului test selectate în listă se vor putea vedea în rubricile "De la fila", "Până la fila" (3).
Dintre proprietăţile de tipărire, aici se pot stabili:
- Tipul imprimantei cu care se va face tipărirea (4);
- Numărul de copii tipărite pentru fiecare test (5);
- Calitatea tipăririi (joasă, medie sau înaltă - 6);
- Dacă se vor tipări numai enunţuri, numai soluţii, sau şi enunţuri şi soluţii, pentru fiecare test (7).
Tipărirea soluţiilor poate fi necesară cadrelor didactice care fac parte din comisia de corectare/notare a lucrărilor rezolvate, mai ales dacă acestea sunt clone şi fiecare item are o altă soluţie faţă de itemul corespondent al altui test.

 

DETALII TEHNICE ALE TIPĂRIRII GLOBALE:
Aplicaţia UnivTest Reader Analist este astfel realizată încât să nu solicite excesiv resursele sistemului, dar tipărirea optimă a testelor nu depinde de program, ci de memoria calculatorului şi, mai ales, de performanţele de viteză ale imprimantei utilizate.
- Când se comandă tipărirea unui număr mare de teste odată, memoria calculatorului se va încărca întâi cu atâtea teste cât se poate, apoi încărcarea următoarelor teste va continua puţin câte puţin, pe măsură ce imprimanta tipăreşte şi disponibilizează din spaţiul memoriei. Aşadar, cu cât imprimanta este mai rapidă, cu atât tipărirea decurge mai bine.
- Ideal ar fi ca imprimanta să se poată alimenta continuu cu cerneală (sau toner), dar în lipsa acestei facilităţi, trebuie să se cunoască numărul aproximativ de file care pot fi tipărite cu acelaşi cartuş, astfel încât numărul de teste tipărite odată să corespundă cu acesta. În caz contrar, dacă tipărirea nu este supravegheată, se poate pierde timp şi se pot produce confuzii în numerotarea continuă a testelor tipărite.